Občané městu, město občanům

politické hnutí OMMO od r. 2010

Programová východiska OMMO
Programová východiska OMMO

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Přečtěte si jako první

Kandidátka členů a sympatizantů OMMO se připravuje ke svému prvnímu volebnímu angažmá. Jsou na ní občané, kteří se rozhodli dát nové podněty, své zkušenosti a taky práci pro zlepšení svého města, které má své tradice, např. ty spojené se jménem BAŤA. A proč ne? Vždyť dobré práce a zkušeností je třeba si vážit a dále vylepšovat pro sebe i své...

Nový evropský Bauhaus (NEB) je novou vítanou a důležitou aktivitou EU podporující oblast kreativních průmyslů v širších souvislostech. Cílem této iniciativy je poskytnout všem občanům přístup k oběhu zboží s nižšími uhlíkovými emisemi, které podporuje obnovu přírody a chrání biologickou rozmanitost.
Zadlužené lázněVedení města převzalo na začátku svého volebního období lázně nezatížené dlouhodobými a krátkodobými úvěry. Současnému vedení se podařilo lázně formou dlouhodobého úvěru zadlužit. Lázně k 31. 12. 2021 dluží přes více než 55 milionů Kč. A je to ten samý Jan Váňa, který dluhy odmítal. Zajímavý obrat.

Nečiníme si patent na rozum, ale občané ČR dnes již na vlastní kůži zažívají to, co se ještě před lety jevilo, že se děje kdesi za hranicemi a nás se vlastně netýká... Mám na mysli především rostoucí problémy s klimatickými změnami, s tím spojenými energetickými zdroji, způsobem jejich využívání a dopady do u nás zatím nijak zásadně systémově...

Staňte se členy OMMO


Staňte se sympatizanty OMMO

Vaše osobní podpora a nasazení jsou důležité. Proto neváhejte a kontaktujte nás. Na změnách můžeme pracovat společně a podle představ, které nám jsou blízké. Takže zbývá jen začít.

Ani bez finanční podpory se činnost našeho hnutí neobejde. Fungujeme především na základě členských příspěvků a příspěvků od sympatizantů. Bude-li podporovatelů více, pak je možné se také více prosadit.