OMMO 10 let

Programová východiska OMMO
Programová východiska OMMO

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Na zastupitelstvu ze dne 9.12. 2019 jsme hlasovali o příspěvku pro Hospic sv. Kleofáše. Hospic žádal o dotaci 200 tis. Kč, ale vedení města navrhlo pouze 100 tis. Kč. Z tohoto bodu se rozvinula diskuse o financování soc. služeb v Třeboni. Starosta zdůvodnil snížení příspěvku počtem klientů. Tento argument má však velmi nízkou vypovídací hodnotu....

Altruismus- postoje a jednání sledující prospěch druhých. Cynik k tomu dodává: lidé si myslí, že mají dobré srdce, ale mají jen slabé nervy. (zdroj: Honzák, R., Ať žijou mikrouti)