Hloupost a moc

"Potenciál určitého hlupáka působit škody závisí na dvou základních faktorech. … genetickém. Někteří jedinci dědí značné porce genu hlouposti a díky tomuto dědictví náleží už od narození k elitě své skupiny. Druhý faktor určující hlupákův potenciál vyplývá z jeho mocenské pozice a z autority, kterou ve společnosti požívá.

Rozumní lidé si často kladou otázku, jak se vůbec hlupákům podaří dosáhnout mocenského postavení a vážnosti." /Carlo M. Cipolla, Základní zákony lidské blbosti/

Můžeme se dokonce ptát: je vůbec možné moc hlouposti překonat, když je mezi námi tak dobře zabydlená? Myslím, že na tuto otázku je možné odpovědět tak nějak zevnitř: na hloupost je třeba hledět jako na hnací motor pohybu, v němž člověk, chce-li přežít, nesmí ustat. /HS/

Programová východiska OMMO
Programová východiska OMMO

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Psychiatrie pro voliče od B do Z
Dění na naší politické scéně stále více připomíná přímý přenos z uzavřeného oddělení psychiatrické léčebny. Laik žasne, odborník se diví. Pro snazší orientaci jsem připravil stručný přehled nejčastějších osobnostních poruch a duševních onemocnění, kterými trpí naši (vy)volení zástupci.Megalománie: mylné...

paní vedoucí odd. komunálního hospodářství na mosteckém magistrátu Bc. Ottisové. Tedy za ochotu a komunikaci probrat s námi občany Mostu a obyvateli jedné z jeho části (také jedné ze SVJ), což jistě plyne také ze správy odpovídajícího referátu. Určitě bude snaha se domluvit a popracovat společně na určitém vylepšení prostředí a okolí v dané...

Je to možná k neuvěření, ale ti, co si vzájemně jistí téměř vše, si vzájemně také devastují své mocenské krajské garnitury. Jak jinak totiž číst vyjádření páně Klikovo, 1. náměstka hejtmana kraje Ústeckého za ČSSD: "Přístup ministerstva ohrožuje fungování sociálních služeb v krajích a vytváří dlouhodobou nejistotu. Proto komise požádala...

Historik Timothy Snyder, autor globálních bestsellerů Krvavé země a Černá zem, sepsal svých dvacet lekcí z historie jako pobídku k občanskému angažmá tváří v tvář krizi liberální demokracie v Americe a v Evropě.

1989-2019