Naši lidé

Vedení politického hnutí Občané městu, město občanům

"Šachovou partii beru jako hru, která však zdaleka nepřekoná tu, kterou hraje život.“

Mgr. Hana 

Svobodová, Ph. D.

předsedkyně

Aktuálně se věnuje pedagogické práci na úrovni základní školy.

"Lidské je se mýlit, ale nikoliv se nechat využívat ku prospěchu jiných." 

A ne nadarmo se říká: "Každý je svého štěstí strůjcem".

PhDr. Marian Dancso, MBA

1. místopředseda

Aktuálně je pedagogem v ZŠ, stal se (2024) členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Noví členové budou volení na nejbližším Shromáždění členů a sympatizantů

Jméno Příjmení

2. místopředseda

"Držím se řady motto, protože rád sbírám myšlenky a výroky slavných a významných, za něž se ale neschovávám, jen v nich hledám poučení. 

A když se řekne - "OMMO...ejhle člověk!", vidím za tím více než sebe či členství v OMMO.“

RSDr. Vlastimil Balín

jednatel

Stále aktivní byť z pohledu seniora.

Tomáš Termota

rozhodce

Noví členové budou volení na nejbližším Shromáždění členů a sympatizantů 

Jméno, příjmení

kontrolor

V období 2010 - 2017 byl předsedou OMMO

Leoš Vaněk