O NÁS
 

Jednání probíhají od r. 2010, kdy se konalo Ustavující shromáždění členů. Stávající vedení pol. hnutí OMMO bylo zvoleno na SČ, které se konalo 25. 3. 2017. Veškeré změny - personální a programové - se průběžně zaznamenávají a jsou součástí informací o fungování našeho polit. hnutí OMMO.