INSPIRACE ODJINUD


  • Za zdroj podnětů a informací lze považovat následující text: Výzva ke skoku: za Kanadu pečující o Zemi a své obyvatele (2015)
 
  • V Evropě je nás, držitelů zaměstnaneckých akci, 10 milionů

EVROPSKÉ VOLBY 2019
MANIFEST

Dnes máme v Evropě 10 milionů zaměstnaneckých akcionářů, 30 milionů voličů včetně rodin. Je to důsledek intenzivního růstu v souladu s politikou Evropské unie, jejíž cílem bylo dosáhnout do 30 let: "Vlastnické podíly zaměstnanců pro všechny".
Nicméně bychom museli tento počet vynásobit šestkrát, abychom byli srovnatelní s USA. Evropa je stale velmi daleko od dosažení tohoto cíle.
Solidní důkazy ukazují, že přínosy takové politiky jsou významné nejen pro zaměstnance a podniky, ale i pro společnost obecně.
To je to, co Evropský parlament a Komise dlouhodobě potvrdili. 

Vložený níže dokument v PDF Vás může blíže obeznámit se stavem této problematiky. /březen 2019/

Podrobnosti tématu zaměstnaneckého vlastnictví sledujte také prostřednictvím webu KSLP - Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, o. s. … www.kslp.cz