JAK SE STÁT SYMPATIZANTEM


Dotazník pro evidenci sympatizanta OMMO

Jméno a příjmení, titul: ....................................................................................................

Datum narození: ..................………………………………………………... 

tel. a emailový kontakt: ..........................................…………………………………………………...

Adresa bydliště: ..........................................................................................……………………….

Nejvyšší dosažené vzdělání: ..................................................Současné povolání: ............................................... vykonává je let: ..................………………………………………………...

Stručně průběh předchozích povolání:................................................................... .................................................................................................................. ..................................................................................................................

Zkušenosti z práce v zastupitelstvech (uvádět i funkce, které v nich zastával): .................................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................

Členství a funkce ve společenských a zájmových organizacích (včetně odborového hnutí): ................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................

Případné další osobní zkušenosti a schopnosti: ................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................

Potvrzuji svým podpisem, že údaje výše uváděné jsou pravdivé, a zároveň čestně prohlašuji, že jsem bezúhonným občanem

V .....................……………………………………... dne ..................... ..................................... 

podpis sympatizanta...………………………………………………………………………………….

Vzat do evidence sympatizanta OMMO ve VV OMMO dne .................................................................... 

podpis předsedy OMMO...………………………………………………………………………………………….

*** Tento dotazník vyplňte, podepište a jako přílohu po vložení souboru zašlete na adresu hnutiommo@hnutiommo.cz . V případě dotazů nás kontaktujte také prostřednictvím níže sledujícího formuláře. Dále již probíhá standardní komunikace. Děkujeme.