ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Jsme politickým subjektem s celostátní působností.

Nejvyšším orgánem OMMO je Shromáždění členů, jehož jednání se konají ve stanoveném časovém horizontu a dle potřeby v souladu s Organizačním řádem OMMO. V mezidobí řídí činnost hnutí Výkonný výbor OMMO, který se schází min. 1x měsíčně nebo dle potřeby. V jednotlivých místech s působností OMMO pracují členové ZO nebo sympatizanti v rámci klubů. Politické hnutí OMMO podává každoročně Výroční finanční zprávu, naše účty jsou transparentní a můžete je navštívit také vstupem z těchto stránek.

Na základě změn OŘ OMMO (2015) má OMMO 4-členný výkonný výbor - předseda, dva místopředsedové a jednatel. A další volené funkce rozhodce a kontrolora. 

První vedení OMMO bylo zvoleno na řádném USČ 18. 6. 2010.

Občané městu, město občanům (OMMO) má na základě své registrace reg. č. MV-53627-6/VS-2010 a přidělené IČ 71339906. Podrobnosti ... www.mvcr.cz

Vložený je ke stažení text PDF Organizačního řádu OMMO, jímž se řídí jeho organizace a z ní plynoucí fungování politického subjektu v rámci platného právního řádu a zákona o politických stranách a hnutích č. 424/1991 Sb.  

Text vloženého OŘ OMMO zahrnuje poslední změny k 20. 5. 2019. 

Staňte se členy a sympatizanty hnutí Občané městu, město občanům

Organizační řád hnutí, jímž se řídí jeho působnost a fungování


V případě dotazů nás kontaktujte na hnutiommo@hnutiommo.cz