JAK SE STÁT ČLENEM


Dotazník pro přijetí za člena OMMO

Jméno a příjmení, titul: ...................................................................................................……………………………….

Datum narození: ..................…………………………………………………………………………………………………………………..

tel. a emailový kontakt: .....................................................................…………………………………………………………Adresa bydliště: .......................................................................................…………………………………………………......

Nejvyšší dosažené vzdělání: ................................................………………………...................................................

Současné povolání: ...............................................................................................................................................

vykonává je let : ...........................….......................................................................................................................

Stručně průběh předchozích povolání:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….....................................................................................................

Zkušenosti z práce v zastupitelstvech (uvádět i funkce, které v nich zastával) : .................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................…............. .................................

Členství a funkce ve společenských a zájmových organizacích (včetně odborového hnutí): ...................................................................................................................................................         ..............................................................................................................................................….. 

Případné další osobní zkušenosti a schopnosti: ................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................……...…………... ...............................................................................................................……………...…...……..……...…...…...…..


Potvrzuji svým podpisem, že údaje výše uváděné jsou pravdivé, a zároveň čestně prohlašuji, že jsem bezúhonným občanem.


V ........................ dne .................................................................... 


Podpis uchazeče o členství:...…………………………………………………………….


Přijetí za člena OMMO schváleno ve VV OMMO dne .............................................

Členský průkaz vydán dne ......................................

Předal: ........................................................................... Převzal: ...........................................................................


*** Tento dotazník vyplňte, podepište a jako přílohu zašlete po vložení souboru na adresu hnutiommo@hnutiommo.cz . V případě dotazů nás kontaktujte také prostřednictvím níže sledujícího formuláře. Dále již probíhá standardní komunikace. Děkujeme.