VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVY

odevzdává politické hnutí OMMO od doby svého založení, tedy od r. 2010. Na vyžádání zašleme ke zhlédnutí celý text VFZ polit. hnutí OMMO od r. 2016. K tomu využijte sledující níže formulář.

V současné době VFZ podléhají správě ÚŘADU PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ... www.udhpsh.cz