NÁZORY A KOMENTÁŘE

V poslední souhrnné zprávě z roku 2023 uvádí Mezivládní panel pro změnu klimatu, že pro udržení globálního oteplování pod úrovní 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální éře — což je hranice, po jejímž překročení hrozí nevratné poškození klíčových klimatických systémů planety a častější extrémy počasí — je nutné rychle upustit od spalování...

Ve světle současnosti se o dění před 79 lety nepíše lehce, protože tehdejší květnové události znamenaly pro národy Evropy osvobození od nacismu a fašismu. Ať už budeme historicky, politologicky a ideologicky hodnotit vývoj po II. světové válce jakkoli, nelze opomenout fakt, že vojska tehdy RA vybojovala svá vítězná tažení proti nacistům, pomohla v...

nejenže byla očekávaná s ohledem na nedobrou situaci na rusko-ukrajinské frontě, ale i s ohledem na podporu, které se Ukrajině dostane i jako morální akcent, že v tom Ukrajinci nejsou sami. Ukrajina v této chvíli odolává přesile vojenské, ale i tlaku psychologickému, který se na ni z Ruska valí a jenž se nezastaví ani před bláhovými řečmi...

Situace na Blízkém východě eskaluje. Noční raketový a dronový úrok na Izrael ze strany Íránu je dalším pokračováním agresívních a teroristických aktivit v této části světa, dlouho zmítané územními, politickými i vojenskými spory.

V této sekci zveřejňujeme také čísla e-newsletteru INFO OMMO. Starší verzi webu OMMO s archivem článků najdete na https://ommo1.webnode.cz/. Dáme prostor vašim názorům, které můžete posílat.

INFO OMMO


Můžete nám posílat svoje názory, náměty, které zveřejníme na stránkách INFO OMMO (využijte formulář vpravo).

INFO OMMO vychází od r. 2010 jako e-newsletter politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO). Je elektronicky, bezplatně šířen členům, sympatizantům a příp. zájemcům. Zveřejněné informace a autorské texty jsou s vědomím autorů nebo opatřeny odkazy na zdroje.

(Zatím) poslední číslo  INFO OMMO 60-2022

od roku 2010