NÁZORY A KOMENTÁŘE

V této sekci webu zveřejňujeme další čísla našeho obšťastníku INFO OMMO. Starší verzi webu OMMO s archivem článků najdete na https://ommo1.webnode.cz/. Dáme po domluvě prostor také Vašim názorům, jenž nám můžete posílat.

Politika, v řeči každodenní - ta vyšší -se v posledních týdnech dynamizuje. Souvisí to především s trojí výměnou na postech ministrů. Pravda, pan odcházející ministr Ťok a paní odcházející ministryně Nováková si ještě zaletí s panem prezidentem do Číny, vědí však, že v takovém složení to mají tzv. naposledy.

INFO OMMO


PŘEČTĚTE SI JAKO PRVNÍ, CO JE NOVÉHO

INFO OMMO je pravidelně nepravidelný "obšťastník", vychází od r. 2010 jako el. newsletter politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO). Je elektronicky šířen bezplatně členům, sympatizantům a dalším příp. zájemcům. Zveřejněné informace a autorské texty jsou s vědomím autorů či poukazem na zdroj.

od roku 2010