Volební stránka OMMO v Mostě

Představujeme se vám jako ti, co se rozhodli účastnit procedury nejen "volit, ale být i voleni". Nejsme až tolik naivní a známe své meze i možnosti, navíc v již zmíněných mosteckých podmínkách. Až budete příp. slyšet něco o našem amatérismu, drzosti, ubohosti apod., vězte či ne, že takto argumentují ti, co mají, jak se říká, tolik "másla na svých...

Nečiníme si patent na rozum, ale občané ČR dnes již na vlastní kůži zažívají to, co se ještě před lety jevilo, že se děje kdesi za hranicemi a nás se vlastně netýká... Mám na mysli především rostoucí problémy s klimatickými změnami, s tím spojenými energetickými zdroji, způsobem jejich využívání a dopady do u nás zatím nijak zásadně systémově...