Náš volební program pro Most se snaží reagovat na aktuální problémy měst a obcí

04.08.2022

Nečiníme si patent na rozum, ale občané ČR dnes již na vlastní kůži zažívají to, co se ještě před lety jevilo, že se děje kdesi za hranicemi a nás se vlastně netýká... Mám na mysli především rostoucí problémy s klimatickými změnami, s tím spojenými energetickými zdroji, způsobem jejich využívání a dopady do u nás zatím nijak zásadně systémově připravené infrastruktury v obcích a městech. Ani Most dle mého názoru nepatří k městům, které by tyto závažné výzvy braly příliš vážně. Nyní před podzimními volbami se ukazuje, že řada záměrů v programových výstupech stran a hnutí, včetně těch vládnoucích, reaguje z jistého stereotypu, tedy spíše upřednostňují ekonomické aspekty potažmo kumulaci zisku a profit určitých místních subjektů a na ně navázaných skupin. Most je utopený v betonu a dlažbě, které v žádném případě neplní klimatické nároky a udržitelnost života. Rozumím, a bylo mi i před nějakou dobou potvrzeno lidmi z odboru životního prostředí města, že to, co já vidím jako problém, oni již mají vlastně vyřešeno a že se chovám jako "utopický socialista sedící na mráčku". Přeloženo tedy naivní blbec, který do toho kecá "mosteckým pomazaným hlavám" (jeden z nich např. sedí v pozici vedoucího odboru ne jedno desetiletí). Ano, přiznám se, že nemluvím z institucionálního titulu či developera, vyslance některého z tzv. filantropů, zřejmě tedy adekvátní autority. Tvrzení, že "získejte posty v zastupitelstvu a pak se na tom můžete taky podílet" je sice takové to "autoritářské" a rádoby vás ironizuje, ale z pohledu občana a pravidel demokracie zdola hodně hloupé a po zkušenostech právě mosteckých i trestně a právně řešených, zdaleka ne ukončených.

S tím, že Most je místem unikátním, jak píší někteří, lze souhlasit, stejně jako v případě dalších obcí a měst po celé ČR. Jiná věc, zda tato unikátnost směřuje do plusu v perspektivě rozvoje kvality života anebo jde jen o rádoby úlitbu "kandiduji zde, nemohu přeci tvrdit něco jiného", o tom, nechť si udělá každý "výlet do své vlastní duše". Např. ti, co kritiku mosteckých poměrů špatně snášejí, přesto od oněch problémů bydlí spíše dál, ve svých vlastních domech, typizovaných soukromých zástavbách apod. 

Centrum Mostu sociálně a demograficky válcuje periférii. Jde přitom o otázku kupní síly, ekonomickou a sociální prestiž a všudypřítomné sociální rozdíly, v žádném případě ale ne o úsilí jak ekologicky a sociálně udržet krajinu. Megalomanské projekty zřejmě kalkulující příp. budoucí náklady také na rozpadající se stavbu sotva vyváží nároky na ochranu života lidí, živých organismů a určitý ráz krajiny vzhledem k tolik zdůrazňované unikátnosti.

Program OMMO je cesta, cílem je aktivně se účastníci občan, jeho spokojenost a vyváženost přírodních a sociálních vlivů v daném místě.

Budeme rádi, když nás podpoříte nejen ve volbách, ale také v dalším snažení, jak uskutečnit to, co vychází ze způsobu života daného místa, nikoliv pouze kupní síly investora a na něm závislého místního establishmentu.

H. Svobodová