H. Svobodová: Jde to jinde, proč ne v Mostě?

09.08.2019

V nedávném komentáři redaktora M. Vokurky Most už není městem růží. Ničit zbylé záhony je barbarství (Zdroj: https://mostecky.denik.cz/nazory_region/komentar-most-uz-neni-mestem-ruzi-nicit-zbyle-zahony-je-barbarstvi-20190722.html ) mě zaujala věta: "Kdysi bylo v Mostě hodně záhonů růží, protože rychle vznikající nové město bez zeleně dokázaly hned zatraktivnit, a tak se mu říkalo "město růží". Náhradní výsadba už není tak výrazná a rozsáhlá, ale je stejně důležitá. Její význam s érou sucha poroste, protože zeleň všeho druhu zlepšuje mikroklima. Větší ochrana rostlin je už teď nutností, ale strážníci na to nestačí." Jeho kontext jsem si dovolila spojit s návštěvou odboru životního prostředí a mimořádných událostí mosteckého magistrátu. O svém záměru tímto směrem píši již https://www.hnutiommo.cz/l/h-svobodova-ptam-se-vedeni-mesta-mostu/  . Poreferuji stručně o návštěvě, kterou mi dotčený odbor umožnil a proběhl rozhovor mezi jeho vedoucím p. Pátkem, dvěma pracovnicemi a mnou. Stručně poznamenám, že samozřejmě za vstřícnost tímto směrem děkuji. Co se týká obsahu schůzky, musím vyjádřit některé rozpaky, protože se nemohu zbavit některých důvodů vedoucích k tomu, že město s ohledem na koncepci řešení stavu a péče o životní prostředí v něm nedisponuje příliš jasným záměrem a vyhraněným zájmem o jeho stav. Pravda, možná se mi v některých intencích debaty dostalo ironie, ať už mých podnětů o zeleni a jejím charakteru na území města, ale i v dalších souvislostech, přesto zásadních aspektech pro úroveň a péči nejen o vzhled města, jeho klima, čistotu, ale i život jeho obyvatel. V zásadě chápu i poznámky pana vedoucího odboru, když mě označil za "utopického socialistu", který jen o tom všem čte, sedí kdesi "na obláčku" a mosteckou realitu vlastně vůbec nezná. Přesto poznamenám ve "své utopii", že si myslím, že vztah k životnímu prostředí a přístupy řešící jeho nedobrý stav zapříčiněný lidmi je třeba hledat a měnit. A hlavně se nevymlouvat na to, jak jsou v Mostě ti, co vlastně žádné zelené prvky, zóny odpočinku s různými doplňky (zejména v případě vysokých teplot, jako jsou funkční vodní prvky osvěžující vzduch, zelené plochy - např. luční trávníky v centru města, čímž lze např. podpořit biodiverzitu apod.) ani nechtějí, nepotřebují, další je ničí. Tak nač to všechno?! Ale už ve školách se učí, že existuje přímý vztah mezi ekosystémy a člověkem coby příkladem, který se tak nějak "vymknul"... Zeleň, s níž se člověk naučil zacházet (ne vždy bez újmy právě k ní), by proto měla reagovat a být funkčně nastavená na změnu klimatu, především vysokým teplotním výkyvům, kompenzujícím silně zastavěné části města, v úvahu může přijít i systém prachových a hlukových čidel, bez významu není ani posilující role tzv. zelených fasád a podobných adaptačních prvků. V Mostě totiž je problémem i vybavenost běžnými odpadkovými koši, aby se co možná nejefektivněji řešilo neustálé povalování odpadků v různých částech města. Odpad obecně je problémem, který bohužel nevyřešilo a ani nevyřeší to, že je tzv. zdarma, protože není. 

Samostatnou otázkou je pak stav parků a jejich zaměření na oddych i zábavu pro děti. To, že v Mostě je část občanů, jejichž chování je devastující nejen k prostředí, v němž žijí, nezpochybňuji. Jenže město, které si tento aspekt vezme jako argument, co má a nemá proto smysl dělat, zřejmě vytváří často jen vlastní alibi na to, že "konat je prostě zbytečné, pokaždé je někdo, kdo to zhatí". Jenže v případě těchto přístupů vlastně zpochybňujeme samotné základy fungování správy a samosprávy vůbec. A v podstatě... K čemu to všechno snažení, stejně to zase někdo zkazí!

Když pan redaktor Vokurka na konci svého komentáře činí poznámku: "Je dobře, že město uvažuje o správcích parků." Troufnu si dodat, že tento koncept koordinace, jak péči o životní a sociální prostředí zajišťovat, mělo např. hnutí OMMO ve svém volebním programu již v r. 2010. Takže mě vlastně může těšit, že zřejmě program tohoto subjektu nezapadl ani po letech jeho neúspěšného snažení mít své volené zástupce na úrovni města Mostu. Troufnu si tvrdit, a jistě nejen jako "utopický socialista" podle pana vedoucího odboru, že nejen pan vedoucí, ale především město Most má jistě přinejmenším některé rezervy v přístupech k řešení otázek stavu životního prostředí. A není od věci odvíjet na toto téma i sociální klima, které se v tomto městě rozvíjí a potvrzuje.

A snad jen doušku na samotný závěr. Při uvedené debatě zaznělo to, že "komu se údajně v Mostě nelíbí, ten taky může jít", sdělil v jeden moment pan vedoucí odboru. Chápu jeho poznámku, jako tzv. náplava bych si své výtky mohla ušetřit. A tak snad jen dodám, možná má ve své "logice uvažování" pan vedoucí pravdu, asi bych nebyla sama, kdo město Most už opustil anebo se k tomu chystá. Jsem přitom přesvědčena o tom, že tak s převahou učinil ku prospěchu svému, nikoliv však města. 

V mém případě je to asi takto, protože už svou budoucnost příliš neřeším, docela se bavím tím, kam až mi dovolí přítomnost ještě zajít. A že ta "mostecká" je stále neopakovatelná!