H. Svobodová: ptám se vedení města Mostu*

29.06.2019

Magistrát města Most

Vážený pane vedoucí odboru,

jako občan města Mostu se Vás s dovolením ptám: co dělá, resp. s jakými reálnými opatřeními pracuje správa města Mostu, když se teploty blíží 40 stupňům Celsia?

S ohledem na charakter města a jeho převažující betonovou zástavbu, nijak zásadně neošetřovanou, nepodporovanou a nemodifikovanou zeleň zaměřenou na již dlouhodobě probíhající klimatickou změnu, především stinné, ochlazující, kryjící a oddychové zóny reagující na teplotní nárůst a výkyvy. Dále zóny opatřené úspornými vodními zdroji, které by sloužily nejen k osvěžení rozehřátého vzduchu, ale i k ošetření zelených částí a lepšímu prostředí pro samotné občany města.

Tato i další opatření řeší zástupci obecních a městských samospráv v reálném čase po celé ČR. Ptám se prosím: jak se těmito aspekty zabývá a příp. ve stávajícím čase řeší vedení města Mostu na úrovni záměrů (dlouhodobých, střednědobých) a především aktuálně?

Město Most se v současné době vyznačuje velmi extenzívní betonovou zástavbou a rozsáhlými betonovými prvky a pokryvy na rozsáhlých územích města a okolí.

V tento čas se mi bohužel nepodařilo zaznamenat - snad jen jedno projíždějící nákladní vozidlo se skrovně se tvářícím kropením - nějaké zásadní kroky v uvedené problematice na úrovni města Mostu, přičemž k těmto závažným klimatickým změnám výrazněji dochází minimálně v posledním desetiletí (již na vnímatelné a pocitové úrovni běžných lidí).

Samozřejmě uvítám, sdělíte-li mi k tomuto tématu některé informace či mě na ně můžete odkázat ve smyslu mých dotazů.

Děkuji

S pozdravem

* Tento text byl zaslán 26. 6. 2019 jako dotaz občana vedení města Mostu prostřednictvím formuláře na webových stránkách města (čili el. cestou). Uvidíme, zda se zadaří a dostane se nám odpovědi. V takovém případě odpověď zveřejníme také na těchto stránkách. V opačném případě si některou další podobu pokusu zopakujeme...