Shromáždění členů

31.12.2018

Jejich jednání probíhají od r. 2010, kdy se konalo Ustavující shromáždění členů. Stávající vedení pol. hnutí OMMO bylo zvoleno na SČ, které se konalo 25. 3. 2017. Veškeré změny se průběžně zaznamenávají a jsou součástí průběžných informací o fungování našeho polit. hnutí OMMO.