Shromáždění členů

31.12.2018

Jednání probíhají od r. 2010, kdy se konalo Ustavující shromáždění členů. Stávající vedení pol. hnutí OMMO bylo zvoleno na SČ, které se konalo 25. 3. 2017. Veškeré změny - personální a programové - se průběžně zaznamenávají a jsou součástí informací o fungování našeho polit. hnutí OMMO.