Vážení občané, čtenáři

31.12.2018

navštívili jste webovou prezentaci politického hnutí Občané městu, město občanům, ve zkratce (OMMO).

Hnutí bylo řádně zaregistrováno v červnu 2010. Jako jeho členové a sympatizanti vstupujeme do politiky s cílem "politicky žít", tzn. s děním v ní se seznamovat, činit si na něj názory, a také se je snažit prosazovat. Jsme z různých profesních i sociálních skupin. Každý z nás již s politikou měl nebo má nějaké zkušenosti. Ty chceme dále rozvíjet, nabízet vlastní představy a řešení. Své náměty čerpáme a budeme čerpat z každodenního života, z kontaktů a komunikace s lidmi kolem nás, třeba právě s Vámi. Možná máme ještě nějaké iluze, že je možné "věci měnit", a také si myslíme, že je to pořád lepší než jen žehrat, že je "něco špatně". I přes ony iluze jsme realisté, s pragmatickými sklony a náležitou skepsí, ale i s nápady, které mohou přesahovat rámec pouhé všednodennosti. Je dobré a "ozdravné" mít vize, které i kdyby jen pobavily, všední život tím třeba osvěží. "Nohama na zemi" zůstáváme v prostředcích i cílech, kterých chceme a můžeme dosáhnout. Realita nás učí a inspiruje, že "hlavou zeď neprorazíš", ale občas stojí za to nepohodlí nenechat si právě tu svou hlavu dobrovolně otloukat.

Jestli jste se již odhodlali navštívit tyto stránky, a tak trochu se seznámili s jejich obsahem, zkuste nám své podněty, náměty ve vší slušnosti napsat. Může to posloužit oboustrannému prospěchu. Občanská společnost dozná "drobátko" impulsů, že ti, co v ní nějak uvízli, přeci jen v ní, k ní a s ní udržují nějaký kontakt, a dokonce se snaží zanechat o tom nějakou zprávu. Může být i pozitivní. Třeba ve smyslu "ejhle člověk". A my si myslíme, že to je docela dobrý důvod. Další ukáže prostor i čas. Budeme se přesto pokoušet dál...

P. S. stránky se průběžně aktualizují a doplňují. To jste jistě zjistili. Věřte nebo ne, budeme v tom i nadále pokračovat.

Dokonce nám můžete pomoci svými podněty a náměty, které adresujte např. na hnutiommo@hnutiommo.cz .

Děkujeme.