NÁZORY A KOMENTÁŘE

V této sekci webu zveřejňujeme další čísla našeho obšťastníku INFO OMMO. Starší verzi webu OMMO s archivem článků najdete na https://ommo1.webnode.cz/. Dáme po domluvě prostor také Vašim názorům, jenž nám můžete posílat.

a je jedno, zda ruská či jakákoli, aby přinutila občany v zemi, kde vládne, přijmout bez výhrad tyto a další způsoby vládnutí a jeho prosazování, je to především tragická ukázka úpadku všeho, co by mělo sloužit k prosazování práva, zákonnosti, lidskoprávních a sociálních hodnot... ...

Prázdniny bez zaváhání ukrajují svůj první určený měsíc. Politická scéna je ve zmatku, z něhož se některým hlavním aktérům dobře jistě nedělá. Prezident natahuje na pověstný skřipec již nejen sociální demokracii, která spolehlivě pracuje na svém kvantitativním propadu, ale vrásky na čele dělá i účelově přichýlenému premiérovi Babišovi.

INFO OMMO


PŘEČTĚTE SI JAKO PRVNÍ, CO JE NOVÉHO

INFO OMMO je pravidelně nepravidelný "obšťastník", vychází od r. 2010 jako el. newsletter politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO). Je elektronicky šířen bezplatně členům, sympatizantům a dalším příp. zájemcům. Zveřejněné informace a autorské texty jsou s vědomím autorů či poukazem na zdroj.

od roku 2010