Z Třeboně: Sociální služby potřebují větší podporu města

03.02.2020

Na zastupitelstvu ze dne 9.12. 2019 jsme hlasovali o příspěvku pro Hospic sv. Kleofáše. Hospic žádal o dotaci 200 tis. Kč, ale vedení města navrhlo pouze 100 tis. Kč. Z tohoto bodu se rozvinula diskuse o financování soc. služeb v Třeboni. Starosta zdůvodnil snížení příspěvku počtem klientů. Tento argument má však velmi nízkou vypovídací hodnotu. Jeden klient potřebuje péči pouze jednou týdně, jiný např. 2x denně. Lepším parametrem je počet odpracovaných hodin, podle kterého lze lépe zjistit vytíženost dané organizace, ale to pana starostu asi nezajímalo.     https://trebon.zeleni.cz/socialni-sluzby-potrebuji-vetsi-podporu-mesta/