VV OMMO: K problematice mostecké knihovny v souvislostech

24.02.2020

Vážení občané, čtenáři,

protože se nám někteří z vás v poslední době ozývají telefonicky a ptají se, kterak vnímáme řešení o přestěhování a opravách městské knihovny v Mostě, reagujeme také těmito řádky. Speciálně se někteří dožadují postoje jednatele našeho hnutí pana Vlastimila Balína, dovolíme si proto některé rádoby "horké hlavy" poněkud "zchladit". Připomeneme, jistě netoliko těmto "horkým hlavám", některé souvislosti: 

  • politické hnutí OMMO má ve svém volebním komunálním programu https://www.hnutiommo.cz/volebni-nabidka/ již od r. 2010, kdy vzniklo, nejen problematiku knihovny, a další přístupy v režimu správy města a role občanů města;
  •  byli jsme a jsme toho názoru, že knihovna je v prvé řadě předmětem veřejného zájmu a tudíž - vzhledem k závažnosti dění s ní a kolem ní- by o ní mělo být rozhodováno na úrovni místního referenda (z. č. 22/2004 Sb., zákon o místním referendu a změně některých zákon) - a to nejen z hlediska správy řídící a organizační, ale i finanční. Třeba právě proto, že "pozůstatky zastupitelů" napříč politickými stranami, včetně těch "bývalých - současných", dokáží ledacos..., včetně zkušeností o způsobech rozhodování v "cause KD Repre z r. 2010". A že ani tato "causa" není ani dnes definitivně vyřešena;
  • jako politické hnutí jdoucí do voleb v r. 2018 jsme se snažili navázat kontakty se subjekty - SZ a Pirátem na úrovni Mostu - abychom dokázali také některými kroky ve výše uvedených souvislostech zamezit negativním praktikám, ale také jejich "umírněnější podobě", a to především prosazením participativních kroků nejen ekonomického, ale i politického charakteru. Tzn. umožnit občanům, aby o záležitostech ve veřejném zájmu mohli rozhodovat sami. Nikoliv naší vinou jednání ztroskotala na neznalosti zástupců těchto dvou subjektů předchozího "mosteckého dění" a na osobních animozitách, právě k osobě pana Vlastimila Balína, jehož názorů a stanovisek se nyní přes různé "emisary" tak vehementně dožadují;
  • za jednu z takových záležitostí považujeme také Městskou knihovnu v Mostě, protože jsme toho názoru, že o jejím dalším směřování by měli rozhodovat ti, jímž služby tato instituce ve veřejném zájmu poskytuje, a mohla by být také výraznějším stánkem setkávání, poznávání a propagace místopisných reálií;
  • na některé, opakované telefonické výzvy nám adresované si dovolíme reagovat tak, že zpráva týdeníku Homér https://www.homerlive.cz/mestska-knihovna-se-prestehuje-do-repre-ma-ozivit-centrum-mesta/ dává vcelku jasný signál o dalším vývoji a souvislostech spojených jistě nejen s knihovnou;
  • zmíněné telefonáty vnímáme spíše jako "post-snahu" některých aktérů v pozadí "vtáhnout" do celé věci např. právě jednatele OMMO V. Balína jako člověka, který velmi dobře zná z dob ne zase tak dávno minulých personální zainteresovanost některých aktérů současných i těch bývalých, možná dnes více v pozadí, ale jejichž zájmy jen mohou v současnosti vykazovat sofistikovanější ošetření. Balínovo příp. vystoupení např. na jednání Zastupitelstva 27. 2. 2020 by mohlo vyzvat "patřičně hlučnou odezvu" a nakonec zviditelnit hlasy těch, co patří zřejmě k tzv. druhému zájmovému táboru, možná blíže souvisejícímu s mosteckou opozicí. V této souvislosti si dovolíme zdůraznit, že naše záměry nejen ve věci knihovny, ale i v kontextu správy města v dalším volebním období byly vždy naprosto seriózní, i když jsme byli opakovaně nařčeni zástupci SZ a Pirátem z opaku;
  • na závěr nám dovolte následující shrnutí: i nadále jsme pro to, aby o dalším vývoji směrem k záležitostem ve veřejném zájmu - např. o knihovně - rozhodlo místní referendum, aby bylo využito mechanismu participace a další postup byl zajištěn na základě participativního rozpočtování, které dává šanci eliminovat jiné než veřejné zájmy a zprůhlednit jejich správu a kontrolu. Tzn. ve formátu regulérní participace zdola, od občana, a nikoliv shora, jak často nabízí stávající vládnoucí garnitura Mostu;
  • politické hnutí Občané městu, město občanům nehodlá posloužit libovůli kohokoliv, protože právě Most je místem, kde se bohužel "korupční potenciál" nesnížil ani přejmenováním některých subjektů a přesunem těch, co jen vyměnili "padlé koně" za jiné, "natěšené" a zřejmě zase "poslušné".

Výkonný výbor OMMO