Vše dobré v roce 2022. A ještě něco…

30.12.2021

I v tomto roce nás čekají volby. Volby komunální a senátní, a ty nás opět více či méně posunou v možnostech realizovat svoje představy a změny společnosti.

Jak jistě víte, od r. 2013 se Česká republika ocitá v zájmovém a mocenském vlivu oligarchického typu vládnutí autoritáře a jím založeném politickém subjektu.

Ano, mám na mysli Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Hnutí se postupně etablovalo jak na komunální úrovni a dvě volební období opanovalo centrální mocenskou úroveň, nejdříve v koalici s ČSSD, kde tato měla svého premiéra. Od voleb v r. 2017 až do podzimu 2021 vládl pak premiér Babiš. ANO vládlo, pravda, v koalici se skomírající ČSSD a s "vydržovací" podporou KSČM. Právě dva posledně jmenované subjekty stálo toto spojenectví s oligarchou levici ztrátu přízně nemalé části voličů, prostředků pro další fungování, co hůř především vlastní programový a hodnotový smysl. Ptáte-li se na poslední část předchozí věty, mám na mysli to, že ČSSD, která se za více než posledních deset let rozkročila směrem k ideálům o "dobrém byznysu, křeslech v dozorčích a jiných radách, státní a místní správě, firmách, co rozhodují o bytí a nebytí té či oné myšlenky a jejích nositelů" atd. KSČM pak jen završila tristní polistopadovou eskapádu, jak být stále "přesvědčenou o své pravdě" a přidávala jen "za kolik" jí tenhle polistopadový bonus udělený ještě V. Havlem bude procházet co nejdéle. A. Babiš ozkoušený ruským vlivem z let "arabského putování a švýcarských převodů peněz" a ozdrojovaný polistopadovou nomenklaturou však skutečně nakonec "kúpil všetkých". I kapitalismus s "českou tváří" nakonec dojel na nabubřelost a nenacpanost těch, co sice "odsypávali ze společného skoro všem, nejvíc ale sobě samým". A kapitalismus prostě má rád boháče, ale dřív nebo později chce vědět, co mu za tu vší příchylnost poskytnou oni. A to v Česku oligarcha prostě nechtěl pochopit. I nadále chtěl určovat vlastní míru kapitalizace, pravda, show v podobě "Čau lidi" zaznamenala jisté retro-jazyka i rádoby významů, které měly skrýt podstatu hodnotové bídy, kterou občanům cpal, a to za nemalou cenu. Jakou cenu? Cenu zbytečnosti vlastního názoru, omezování svobod, hodnot a participace na výhodách i rizicích, a vytěsňování toho, co aspoň na okamžik vybízelo k relativizaci oligarchovy moci.

Zda si oligarcha Babiš připíše na svůj vrub "konec levice v Čechách", je možná předčasné tvrdit. Chaos a nejistota ale přetrvávají.

Volby z podzimu 2021 sice změnily posádku u kormidla moci, tušení věcí příštích je však více než s otazníkem.

Také rok 2022 je rokem volebním. Volby do senátu jdou ruku v ruce s volbami do zastupitelstev obcí a měst a opět jsou před námi.

O dosavadních výsledcích hnutí OMMO se můžete dočíst na webu www.hnutiommo.cz .

Rádi bychom se i v tomto roce ucházeli o důvěru občanů. Věříme ve spolupráci svých dosavadních členů, sympatizantů a zastupitelů v místech, kde působíme a kde mnozí z nich zanechali své snažení a práci ve prospěch občanů.

Není přitom vůbec lehké sestavit kandidátky, protože ochota občanů angažovat se ve volbách není vysoká. Ve hře jsou také prostředky na volební kampaň, kterých není nikdy dost. Nebojíme se myšlenek a názorů a jsme schopni dát prostor realitě, hodnotám i smyslu.

Budeme rádi za jakoukoli podporu a snahu o spolupráci v komunálních i senátních volbách. Děkujeme všem, kteří společně v OMMO nebo s OMMO volební účast a práci v obci a městě přijali a dosud realizovali. Věříme, že se naše společné působení bude dál rozvíjet a snad získá i další příznivce.

Dejte nám o sobě vědět a jistě bude možné se na konkrétní podobě spolupráce domluvit.

Vše dobré v r. 2022, přejeme hlavně zdraví a spokojenost.

Pokusme se společně změnit život v našich obcích a městech k lepšímu!

H. Svobodová

předsedkyně OMMO