Ukončení spolupráce města Most a Agentury pro sociální začleňování v souvislostech

04.08.2020

Zatímco spolupráce města Most a Agentury pro sociální začleňování skončila   https://sever.rozhlas.cz/agentura-pro-socialni-zaclenovani-prestala-spolupracovat-s-mostem-mesto-prijde-o-8173873  , Agentura  provedla zajímavý výzkum týkající se bydlení a bezdomovectví.  

 Agenturní výzkumníci zkoumali úspěšnost dávky na úhradu kauce v nájemních bytech pomocí administrativních dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Zjistili, že po roce od přiznání dávky si standardní bydlení v bytě udrželo 85 procent domácností. 

zdroj:   https://a2larm.cz/2020/07/stat-ma-v-rukou-silnou-zbran-proti-bezdomovectvi/?utm_source=ecomail&utm_campaign=2020_08_04_novy_reportazni_cyklus_rok_nula&utm_medium=email&utm_term=1451&ecmid=1451 

A dále:

"Po dalším roce tento podíl sice poklesl, ovšem jen o šest procentních bodů, takže po celkem dvou letech od přiznání dávky se podařilo vyřešit bezdomovectví u více než tří čtvrtin domácností. Naopak u domácností příjemců doplatku na bydlení v na ubytovnách a azylových domech, kteří dávku nezískali, přetrvává bezdomovectví a vyloučení z bydlení minimálně v šedesáti procentech případů," vysvětluje Roman Matoušek, spoluautor analýzy. zdroj: tamtéž

Expertní tým Agentury přitom už před časem poukázal na obrovské finanční dopady bezdomovectví a bytové nouze na státní kasu. Spočítal, že náhlá bytová nouze tisícovky lidí představuje z hlediska veřejných rozpočtů hrozbu ztráty minimálně ve výši 250 milionů korun ročně. zdroj: tamtéž

Takže zatímco "silácká gesta mostecké vlády" při rozpadu uvedené spolupráce připravila Most o finance na projekty ve výši miliónů korun, vymýšlí jakési "pokusy" ohledně bydlení - psali jsme již  Z velké slávy spíše ještě větší rozpaky, možná jen další problémy     https://www.hnutiommo.cz/l/z-velke-slavy-spise-jeste-vetsi-rozpaky-mozna-jen-dalsi-problemy/ - dál se pro Most v oblasti sociálních rizik pranic nezmění. 

/hs/