Tak trochu "inkluze naruby", když se volá po omezení či rušení víceletých gymnázií

25.06.2020

Je to takový kolorit doby, a nyní zřejmě také jedno z témat, na němž se opět některé stranické politické kluby shodnou. Naposledy KSČM a ANO.

Ministr školství Plaga (za ANO) se měl vyjádřit:

"Je smutnou pravdou, že dnes jsou některá místa, kde víceletá gymnázia odčerpávají z okolních škol víc než třeba třetinu žáků," řekl. "Já jsem zastánce varianty, kdy by víceletá gymnázia zůstala s nějakou kapacitou, ne jejich úplného zrušení,"  

zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/viceleta-gymnazia-by-se-mohla-omezit-rekl-plaga-40328552 

Vzpomínám si na 90. léta XX. století, kdy se víceletá forma studia na gymnáziu s velkou slávou zakládala. Že KSČM v nich viděla a vidí elitářství, mě neudivuje. 

Doporučujeme postupný útlum víceletých gymnázií. KSČM nepodporuje výchovu k elitářství. Chceme zachovat třídní kolektivy co nejdéle pohromadě, příliš ranou selekci nahradit jednotnou vnitřně diferencovanou školou, která zajistí kvalitní vzdělání a všestranný rozvoj každého dítěte. To je v souladu i s doporučeními expertů OECD: prodloužit společné vzdělávání do 15 let, snížit selektivitu a podporovat nejslabší skupinu,« uvádí se ve stanovisku Komise sociální strategie KSČM. 

Pravda, i doba předlistopadová před rokem 1989 si podobná "elitní zařízení" pěstovala, a nevím, zda by tehdy někdo vůbec připustil debatu o jejich smyslu, či dokonce omezování. Dovolím si vlastní zkušenost části studia také na takto "elitářsky usazené škole". Možná to tehdy bylo zahaleno do více "třídního" přístupu, protože s ohledem na "třídní strukturu" minulého systému již záhy po únoru 1948 vyplynulo tak nějak ze sociálního jednání a vztahů, že "všichni jsme si byli rovni, ale někteří si byli ještě rovnější". Prosím, tuto možná zkratku je třeba sledovat, jak "zdola nahoru, tak i shora dolů". 

Argumenty, s nimiž zčásti operují např. ministerské zdroje, se opírají o nerovnosti a selekci ve společnosti. Dovolím si v této souvislosti upozornit, že tato společnost tak, jak je definována a funguje, je založena především na nerovnostech (sociálně ekonomických zcela určitě), a další pěstuje v důsledku předchozích dvou, když se k nim přidají ještě ty, vznikající v důsledku porušování zákonů, nápravy a vymáhání směrem k těm, jejichž sociální status je založen právě na výchozích dvou. 

Myslím, že aby argumentace o omezování či rušení víceletých gymnázií nevykládala záměry jen účelově, politicky a za podporu čehokoli, co si jedna "stranická elita" - byť se levicově tvářící - vymyslí a snaží se vymoci si na té druhé "populismem všeho druhu se opájející". 

Co je však na místě? Např. posoudit kvalitu vzdělání na různých typech škol, stejně jako podmínky, v nichž se vzdělávací a výchovné procesy odehrávají. Od věci jistě nebude posoudit ani otázky o úrovni pedagogických schopností a dovedností, výběrových řízení na pozice ředitelů škol a bezesporu i alternativních vzdělávacích forem působících povětšinou na soukromé bázi, v některých případech dosti zaostávajících za některými sociálními, ekonomickými i vzdělávacím trendy XXI. století.

/HS/