Rizika dneška, hrozby zítřka...

24.07.2020

Glosa

Dnešek pro zítřek skýtá některá zásadní rizika, která se postupně "přetavují" do hrozeb a nebezpečí, s nimiž se svět v zásadně devastující podobě potýkal již ve 30. letech XX. století. Vznikly "totalitní systémy", z nichž fašismus a nacismus na jedné straně a devastující mašinérie "reálného socialismu" a její odnože v různých částech světa způsobily zásadní změny v uvažování a chování lidí. 

K těm rizikům dneška patří stále rostoucí zadlužování na veřejné, soukromé i osobní úrovni (ekonomická), rostoucí a v systému se stále prosazující nacionalismus (politická a psychologická úroveň) a v neposlední řadě pak neustále posilující význam sociálních sítí a komunikace (technologická úroveň). Posledně jmenované spolu sice nesou stále dokonalejší digitální technologie, zároveň posilují svého druhu sociálně psychologickou podobu "odcizení", které přitom dává i jednotlivci do rukou netušenou zbraň, kterak zasáhnout a ovlivnit (často nevratně) osudy nejbližších, ale i zcela neznámých lidí. Virtuální prostředí je něčím, kde se stírají hranice individuální i kolektivní, přitom pravidla jsou neustále znejišťována či dokonce odmítána. 

Ta podobnost s léty třicátými minulého století pracuje na vyhledání "jistoty", která ale nebude novou kvalitou osvobození jednotlivce-občana a společnosti. Bude jen velkou neznámou, jak občana i společnost postavit proti sobě, vytěžit z hodnotového chaosu a celkové nestability.

H. Svobodová