Připomínáme si události srpna 1968

22.08.2021

Mějme na paměti oběti invaze pěti armád Varšavské smlouvy před 53 lety, a to z rozhodnutí mocenských struktur, které se dokázaly obrátit, jako již nejednou v historii, proti vlastním lidem. 

Inspirujme se aktivitami občanů, kterým záleželo na stavu společnosti a jejím dalším vývoji. A nešlo o marné snažení, které aby skončilo, muselo být rozbito tanky a duchovním zmarem ústícím do normalizace. 

Zkusme se vzepřít mentalitě zjednodušování a poraženectví, lhostejnosti a účelového sbližování se současnou mocí, která parazituje a kupuje si naše hodnotové a existenční směřování s vědomím, že "líp už to ani nejde". 

Jde, v prvé řadě odmítnutím vlády oligarchie a jejích poskoků. 

/zdroj obrázku: internet/