Přinášíme další informace z Třeboně

19.04.2020

odkud je pravidelně zasílá dr. Vopátek  (SZ) ze Společně pro Třeboň

  • Lázním chybějí zaměstnanci...    

"Jistě si vzpomenete na to, jak dnešní koalice ve městě (ODS, PRO Zdraví a Sport, TOP09) kritizovala minulou koalici ve volebním období 2014 - 2018 právě ve věci chybějících zaměstnanců, jejich odchodu z lázní apod. Politicky aktivní členka dozorčí rady Jana Grammetbauerová (ODS), které se tehdy o situaci zajímala, požadovala po tehdejším vedení lázní řadu podkladů a vše se také projednávalo na dozorčí radě lázní. Informace se poté "překrucovaly" v Třeboňských novinách. A jaká je situace dnes?... "    

https://trebon.zeleni.cz/laznim-chybeji-zamestnanci/ 


  • Největší odpůrci úvěrů v tichosti připravují zadlužení městských lázní! ... 

"Současná koalice ODS, PRO Zdraví a Sport a TOP09 převzala po svém nástupu město a hospodaření lázní v těchto základních číslech:

a) zůstatek na základním běžném účtu města byl ponechán ve výši přes 112,5 mil. Kč

b) ve fondech města byl ponechán zůstatek ve výši přes 6,2 mil. Kč" ...     

https://trebon.zeleni.cz/nejvetsi-odpurci-uveru-v-tichosti-pripravuji-zadluzeni-mestskych-lazni/