Jen letmo o "senátkách" v Mostě: prašť nebo šlehni? "Dycky Most!"

01.10.2022

Nemyslím, že konečný výsledek senátních voleb v Mostě - J. Paparega (ProMost) střídá A. Dernerovou (kandidující za již v podstatě devátý subjekt) - přinese jakoukoli změnu, o níž by šlo říci Viva Most! Most se jen o něco více zavrtává do již vyježděných kolejí, které nemusejí opustit ti, co už léty manipulují jeho obyvatele ku prospěchu svému, svých firem, známých odkudkoli, protože peníze neznají hranice atd. Pokud někdo namítne, kolik chodníků bylo opraveno a jak moc parkovacích míst přibylo, nebo že v mosteckém jezeře už je zase o něco více vody, pak mi dovolte (nebo nedovolte :-)) poznamenat: ani v porovnání s prací Sysifa a jeho pověstným balvanem tlačeným vzhůru a opětovně padajícím dolů, Mostečané z Mostu ani na okamžik nezreflektovali fakt, že než změnit druhé, musejí změnit především sebe.

Tak zase příště!

H. Svobodová