Politické hnutí OMMO dnes odevzdalo Výroční finanční zprávu za rok 2019.

24.03.2020

Zpráva bude ke zveřejnění dostupná na webu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí     https://www.udhpsh.cz/ 

/hs/