Podporujeme elektronickou podobu voleb, tedy i korespondenční hlasování

26.07.2020

odkazujeme přitom na    https://www.hnutiommo.cz/politicky-program/ , kde najdete další podrobnosti. 

Jako odůvodnění uvádíme:

  • více než 200 000 občanů ČR je mimo vlastní zemi,
  • uvádí se, že 24 zemí v rámci EU korespondenční hlasování již umožňuje,
  • cca 3 % Čechů hlasuje v zahraničí,
  • současná situace ve spojení s protikoronavirovými opatřeními ještě více upozorňuje na důležitost zavést v případě hlasovacího práva takové možnosti, které usnadní občanovi realizovat jedno ze základních práv, tedy hlasovat,
  • upozorňujeme na praxi již takto fungující např. v Německu, Rakousku, Estonsku, ale i v Austrálii
  • atd.

Co se týká velmi často užívané argumentace o "manipulaci", pak odpovídáme: "vše je možné zmanipulovat". Pokud ale budeme apriori odmítat jakékoli změny, které do demokracie patří, pak znejistíme a zpochybníme zásady, které utvářejí samu podstatu demokratických mechanismů v každé zemi.

/hs/