Odsuzujeme válku proti suverénní Ukrajině

24.02.2022
zdroj: internet
zdroj: internet

Za rozpoutání této války činíme odpovědným především vedení ruského státu na čele s V. Putinem. Ukrajina je suverénní zemí, která má právo na vlastní cestu vývoje. Toto právo mají ukrajinští občané a jakékoli násilné vměšování do vnitřních záležitostí je třeba odsoudit. 

Rusko řízené rozhodováním "putinovské věrchušky" porušilo ustanovení mezinárodního práva a svým válečnickým postupem Ukrajině způsobuje lidské i materiální ztráty. S tím nelze souhlasit ani hledat příp. výmluvy. 

Předpokládáme zásadní kroky mezinárodního společenství, které se vší razancí dopadnou na Rusko a především na hlavní válečné aktéry-tedy prezidenta Putina a jeho nejbližší okolí.

Putin se rozhodl rozpoutat válku se záměry ukázat světu sílu Ruska. Zatím ale ukazuje vlastní slabost a neschopnost vést seriózní jednání se zástupci mezinárodního společenství a dodržovat zásady mezinárodního práva. Putin tak postavil Rusko do řady těch států, pro něž je válka jediným prostředkem, jak komunikovat s vnějším světem. Putinovo Rusko je v současné době "nevypočitatelný obr", který sice kašle na mezinárodní právo, ukazuje však zároveň na nedobrý stav vlastní země, do něhož ji přivedl svou letitou autoritářskou politikou. Putin se postavil do čela sil, které nedokáží řešit vnitřní problémy, a proto vyvolávají konflikty s okolním světem. Pokud někdo chce kritizovat Západ a jeho uspořádání, je to jistě na místě. Měl by však také ukázat, jak se v tom lepším slova smyslu liší od tolik kritizovaného Západu. Rusko pod vedením Putina představuje autoritářský režim (s rysy východních despocií), pěstující a zavazující  si oligarchy s možnostmi přesahujícími to, co si může dovolit z hlediska svých potřeb a zájmů běžný ruský člověk, občan.

Rusko svým válečným atakem Ukrajiny přepisuje geopolitickou mapu světa 21. století. Samo se však postavilo na stranu sil, které ukazují, jak by tato správa věcí v žádném případě neměla vypadat.

H. Svobodová