NE VÁLCE!

05.03.2022

Navzdory pokračující válečné vřavě vedené agresivní politikou Putinova režimu většina světa válku odmítá. Protesty jsou po celém světě. 

Navzdory všem válečným hrůzám se Putinovu válečnému tažení "povedlo" následující:

  • sjednotil světové síly proti válce,

  • izoloval Rusko a jeho občany,
  • zároveň dal "zelenou" zvyšování vojenských položek rozpočtů v ostatních zemích světa,
  • sám sebe odsoudil do role "temného rytíře" bloudícího neutěšenou krajinou svých skutků, jeho odkaz si každý rozmyslí následovat a většina jej bude přijímat s velkou obezřetností a nedůvěrou,
  • Putin veškerou odpovědnost za dění uvnitř Ruska i vztahů k ostatnímu světu také po této válce předává svým potenciálním následovníkům zahalené nejistotou a "potřísněné krví" nevinných lidí, které nechal zabít a vyhnal ze svých domovů,
  • Putinův odkaz "plivnul" konec konců do tváří těch, co Evropu skutečně osvobozovali od nacismu a fašismu, sám se ocitl v roli agresora, který vmanévroval pozici Ruska do role válečného štváče.
/hs/