Když to kejhá jako kachna, chodí to jako kachna, pak je to kachna

24.03.2022

Jistě znáte v nějaké podobě toto rčení, které se možná poměrně výstižně hodí na popis některého dění v Mostě. Můžeme dokonce říci, že v posledních více než deseti letech se "bdělé oko" spravedlnosti nad politicko-komerčními aktivitami "Spolku Sdružení Mostečané Mostu" zabývalo. 

Pravda, tzv. vítězoslavné tažení rádoby ustavujícího zastupitelstva v režii Spolku se dálo už v roce 2006. Ve hře tehdy byly i jakési "igelitky s potenciálně výbušným obsahem" objevené sekretářem Spolku apod., jen aby se veřejnosti ukázalo, jak to tento Spolek myslí se zájmy občanů vážně a "vymete" všechny ty "odesácké" zlořády z radnice. Především však šlo o ryze ekonomické zájmy v podobě "tepelného hospodářství". Vzhledem k potenciálně komunistickému ještě předlistopadovému podhoubí v podobě interesů pánů Tondy a Jirky (jistě nešlo o jediné "sponzory" Spolku a SBD) se tyto přesuny děly s výhledem ovládnutí města pro příští nejméně desetiletí. Tzv. ve hře byl nejen sektor služeb, ale především mocensko-politické rozvrstvení, které se v Mostě rýsovalo na úrovni Spolku, komunistického spolku KSČM a "vždy připravené ČSSD". Ani další potenciální zájemci se "všimným obsahem" nebyly z hrátek vyloučeni. Postupem času se jednání soudu zabývala tzv. losovačkami aut, počítačů, kol apod., kdy občané voliči byli přímo upozorňování, že jistě vědí, koho mají volit a tudíž mohou být odměněni. Následné přezkumy přípustnosti či nikoliv podobných šarád se zákony Spolku více méně prošly, stejně jako později tzv. dobrosrdečně a pořádkumilovně se tvářící slogan o "vesnici pro lůzu", Jak známo ´´Policie ale odmítla, že by se jednalo o trestný čin. "V daném případě se jedná o ironické, posměšné vyjádření reagující na nespokojenost se situací a stávajícím stavem ve městě Most, které lze chápat obsahově jako společensky závadné, ale nesplňuje znaky nenávistné výzvy proti nějaké skupině, aktivitě, omezování práv a svobod", píše se v policejním vyrozumění.´´ (zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdyz-politici-nazyvaji-spoluobcany-haveti-nebo-luzou-nejde-o-trestny-cin-rozhodla-policie-64426)

Dnes už však víme, resp. my to víme, vy to určitě taky víte, a možná by stálo za to, aby se to opět občanům  připomnělo, třeba až zase na podzim 2022 půjdou k volebním urnám v komunálních volbách, že existuje naprosto jasné a konečné rozhodnutí KS v Ústí nad Labem směrem ke Spolku Sdružení Mostečané Mostu konstatující, že 

"Soud upozorňuje spolek, že nepřípustně vyvíjí činnost politické strany či hnutí a stanoví se mu lhůta 6 měsíců od právní moci tohoto usnesení k tomu, aby upustil od činnosti politické strany či hnutí, zejména aby upustil od dalšího úsilí o získání mandátů v zastupitelstvu města Mostu v příštích obecních volbách; neupustí-li od této činnosti, bude soudem zrušen."

datováno je 17. 3. 2022

P. S. i když se ví, že chléb se již několikrát lámal a jedni druhým to prostě nedarují, pořád platí, že mostecká lůza neobývá Chanov, ani pověstné "stovky", nýbrž velmi často rozhoduje, kdo a za kolik bude připuštěn k té či oné zakázce, zahrnut do tzv. víceprací atd.

Není a nebyla to legrace, tehdy ani nyní, ale třeba si na to ještě všichni nezvykli...

H. Svobodová