Jiří Vopátek (Společně pro Třeboň): Hospodaření lázní a spokojenost zaměstnanců – management lázní, zadlužené lázně, zisk lázní za rok 2021, fluktuace a spokojenost zaměstnanců lázní

08.08.2022

Zadlužené lázně

Vedení města převzalo na začátku svého volebního období lázně nezatížené dlouhodobými a krátkodobými úvěry. Současnému vedení se podařilo lázně formou dlouhodobého úvěru zadlužit. Lázně k 31. 12. 2021 dluží přes více než 55 milionů Kč. A je to ten samý Jan Váňa, který dluhy odmítal. Zajímavý obrat.

zdroj: https://trebon.zeleni.cz/hospodareni-lazni-a-spokojenost-zamestnancu-management-lazni-zadluzene-lazne-zisk-lazni-za-rok-2021-fluktuace-a-spokojenost-zamestnancu-lazni/