Hlásíme se k významu a odkazu 17. listopadu 1989

17.11.2023
a připomínáme si odkaz studentských obětí z podzimu 1939.
Tato výročí spojuje především odhodlání podstoupit rizika, ale i účastnit se změn, o nichž se do té doby často pouze uvažovalo či hovořilo v některých kruzích. Zároveň bylo na individuální úrovni třeba tzv. vystoupit z řady a pochopit výzvy, které stály před každým občanem naší země.
Co se nepovedlo, víme, co je třeba neodkládat a bránit se hrozbám, které se týkají nejen okolního světa, ale každého z nás, je výzvou, jak opět najít odhodlání a vystoupit z řady.