Doporučujeme: Ekonomika dobrého života

22.02.2023

Vize působí na první pohled velmi utopicky, ale měli bychom vzít v úvahu, co nás čeká, pokud se o něco takového nepokusíme. Nadto, rozhlédneme-li se, zjistíme, že mnoho "utopického" dávno funguje kolem nás. V minulosti i současnosti byla a je většina ekonomických aktivit potřebných pro zajištění lidských potřeb vykonávána mimo tržní principy, mimo tlak na ekonomický růst a na růst zisku.

zdroj: DR
zdroj: DR