Babiš je ve střetu zájmu

04.08.2020
ilustrační foto
ilustrační foto

A jakákoli podpora či pomoc coby premiérovi ČR tak směřuje i k jeho osobnímu profitu. 

To si jistě musejí uvědomovat všichni, kteří mu v jeho "vládnutí a profitu z něj" pomáhají:

  • jsou to v prvé řadě zástupci současné ČSSD, která ale hraje z takových pozic, které jí sotva vrátí do těch, po níž tolik volají její stávající zástupci ve snaze udržet se ve svých pozicích, ohánějíce se "historickými tradicemi a významem ČSSD" (doporučuji Michels, R., Strany a vůdcové : k sociologii politického stranictví, kniha to nestárnoucí a stále živá...);
  • je to KSČM a její více nebo ozkoušené "polistopadové pozůstatky", z nichž část velmi "dobře" pochopila tendenci vývoje po roce 1989, a zvláště pak z let devadesátých 20. století. V podvědomí těchto osob a jejich spojenectví se tak dá vyčíst de facto "kolektivně neurotizující" obraz podoby "úspěšného člena KSČ", který své předlistopadové angažmá dokázal díky podmínkám v letech devadesátých přetavit za asistence podobně "zainteresovaných person" do osobního a soukromovlastnického impéria, kde moc a finance logicky musejí hrát v podmínkách současného systému tak "důležitou roli". Prorostlost a korupční potenciál současné moci je tak výrazný, že je jen velmi obtížné odlišit, co učinit, aby tak ještě bylo vůbec možné formálně dostát zákonům, které však fakticky nemusejí znamenat nic, jsou-li v důsledku mocenské pyramidy křiveny a obcházeny;
  • jsou to jednotlivci a skupiny (podnikavců a politiků) v různých patrech moci odzdola nahoru (a zpět), kteří dokáží za výše uvedených podmínek podepřít a oživit svými vazbami velmi nečitelné vztahy v těch nejvíce citlivých mocenských souvislostech;
  • rozhodování soudní moci ve věci "veřejného i soukromého konání a působení" premiéra Babiše a medializace celé věci de facto jen odsouvají konečné rozhodnutí takového konání jakožto soukromé osoby v tak důležité veřejné funkci.
  • Za vše pak hovoří toto vyjádření:  

"Musím vycházet ze znění zákona, který mi říká, že mohu podat správní žalobu, je-li dán závažný veřejný zájem. V tomto směru mám za to, že pokud bych v podobném případě jakéhokoliv jiného občana České republiky nepodával správní žalobu, tak ji nemohu podat ani v případě ministerského předsedy, neboť bych mu tím sjednal nevýhodu před zákonem," vysvětlil své rozhodnutí Zeman. (zdroj:  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/babis-je-ve-stretu-zajmu-na-agrofert-ma-rozhodujici-vliv-pise-zalobce-114659#utm_content=ribbonnews&utm_term=Babi%C5%A1&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz )

A nač se tedy ještě spolehnout? Slovy jistého N. Machiavelliho: "Koupená oddanost nemívá dlouhého trvání, protože na rozdíl od pozemských statků není naším majetkem a v pravý čas s ní nemůžeme libovolně nakládat." (s. 59)

Takže nezbývá než doufat, že "S jídlem roste chuť a s tím i nároky na její uspokojení", a řady neuspokojených rostou taky.

H. Svobodová