Zvolení zastupitelé v Chrastavě děkují za podporu

27.09.2022

D Ě K U J E M E

Vážení spoluobčané Chrastavy,

za politické hnutí Občané městu, město občanům, jehož základní organizace začala před časem působit také v Chrastavě, děkujeme za Vaši podporu. Díky Vašim hlasům jsme získali šest mandátů. Tento výsledek hodnotíme jako velmi dobrý za vcelku časově krátké působení naší organizace na území města Chrastavy. Chápeme jej jako velkou výzvu, odpovědnost a zároveň příležitost pro další období naší společné práce.

Chceme Vás ujistit, že budeme naslouchat Vašim názorům a snažit se co nejlépe prosazovat potřeby a zájmy občanů města. Plánujeme předkládat body z našeho programu, o záměrech a výsledcích pravidelně informovat.

Jsme přístupni otevřené komunikaci a osobním setkáním.

Ještě jednou děkujeme, jsme tu pro Vás.

OMMO-hlas občana