Zveřejňujeme Reakci na informaci z ustavujícího jednání Zastupitelstva města Lomu, jak ji přinesla Lomská radnice v čísle 9, listopad 2018

21.11.2018

Text Bc. Mariana Dancsa, zastupitele za OMMO byl zaslán také starostce města Lomu K. Schwarzové, kdy žádá o jeho zveřejnění v dalším čísle Lomské radnice, neboť jde o reakci na některé závažné skutečnosti v poněkud "zkresleném" podání. Požadavek je plně v souladu s tiskovým zákonem, kdy obcí/městem vydávané periodikum musí dát prostor také zástupci opozice.

O dalším vývoji situace vás budeme informovat.

Vážená paní starostko,

ač nerad, musím reagovat na Vámi vydanou tiskovou zprávu z jednání ustavujícího Zastupitelstva města Lom, které proběhlo dne 1. 11. 2018, uvedenou v Lomské radnici v listopadovém čísle.

Osobně jsem se domníval, že, jak v rámci předvolební, tak i povolební situace a dalším vývoji, předejdeme dalším verbálním invektivám. Bohužel, jak je vidět, tak nejen Vaše schopnost mlžit, překrucovat, lhát a zastrašovat stále nepřestává. Naopak.

V textu uvádíte, "že jsem nejprve popíral, že mi byla ze strany hnutí Severočeši.cz po volbách nabízená práce ve vedení města a to přímo v Radě města Lom. Měl jsem pracovat a pomáhat v Radě města Lom cikánům našeho města a být za ně jaksi zodpovědný".

Nic z výše uvedeného jsem nepopřel. Naopak jsem potvrdil, že jsem ze strany Vašeho manžela - Ing. Bronislava Schwarze - dostal nabídku podílet se na spolupráci v nově se vytvářející koalici. S panem Schwarzem jsem tuto možnost spolupráce řešil v rámci telefonického rozhovoru, kde jsem mu sdělil, že jeho nabídku přednesu Výkonnému výboru hnutí OMMO, stejně tak i dalším členům a sympatizantům, kteří se podíleli na volební kampani našeho politického hnutí. Jsem totiž zastupitelem zvoleným za hnutí OMMO a také jeho členem, proto také respektuji určitá pravidla. Následně jsem asi za čtyři dny sdělil, že nabídku na spolupráci v koalici ve složení Severočeši.cz, ODS, a ČSSD musím odmítnout. Důvod, který jsem uvedl v telefonickém rozhovoru, jsem zopakoval i na ustavujícím jednání Zastupitelstva města Lom - "Nemohu spolupracovat s někým, proti komu jsem se celé volební období vymezoval". A důvody pro tento postoj - jak vidno - ani nyní nepominuly.

V textu mimo jiné uvádíte, že jsem "nabídku popíral a lhal, ale pod tíží argumentů se strany obou místostarostů a radního Ing. Schwarze nakonec přiznal".

Jak jsem již v textu shora uvedl, nic jsem nepopřel, nelhal jsem, a už vůbec ne pod nějakou "tíží argumentů". Jediným, kdo překrucuje a účelově vykládá skutečnosti, jste Vy a místostarosta Pavel Barák, který tvrdil, že mi kdysi nabízel spolupráci v kontrolním výboru, ale že na to prý nemá svědky.

Aniž bych musel, tak jsem sám od sebe uvedl důvod, proč jsem nabídku Vašeho manžela musel odmítnout a klidně Vám i dalším toto zopakuji. Podotýkám veřejně! Nemohu podpořit koalici, resp. praktiky, které prosazují její někteří členové a proti nimž jsem se celé předchozí volební období vymezoval.

Pokud jde o údajné tvrzení místostarosty Pavla Baráka (z r. 2014), měl by si uvědomit, že jsem byl jedním ze zastupitelů, který v rámci ustavujícího Zastupitelstva města Lom v roce 2014 požadoval, aby všichni zvolení zastupitelé byli nominováni do komisí Rady města. Osobně jsem předkládal několik návrhů a všechny byly zamítnuty. Místostarosta Barák by si měl poslechnout nahrávku z ustavujícího zastupitelstva, kterou zcela jistě má a neměl by se snižovat ke lhaní a manipulaci veřejnosti.

Na závěr podotknu, že jsem byl zvolen občany města Lom. Nerozděluji občany našeho města na Romy a majoritu, jejímiž ústy zřejmě mluvíte i Vy, ač si nemyslím, že je to veskrze také pouze její názor. Pravda, hodně je to především Vaše přání a konání, jak "eliminovat své kritiky a odpůrce". Chci přistupovat ke všem lidem bez rozdílu k jejich etnicitě, politickému názoru či kulturní odlišnosti.

Vás, paní starostko, proto důrazně žádám, abyste mě v rámci své mediální prezentace přestala urážet a překrucovat fakta ve vztahu k mé osobě a lidem, s nimiž se veřejně angažuji. Zároveň podotýkám, že si za svými tvrzeními v rámci ustavujícího jednání Zastupitelstva města Lom pevně stojím. Konec konců, jednání zastupitelstva je ze zákona nahráváno a tudíž vše jde zpětně doložit. Dokonce i údajně smazaná data, podávána jako argumenty, proč nemůže být nahrávka z veřejného jednání zastupitelstva poskytnuta.

Tímto Vás žádám, abyste jako šéfredaktorka Lomské radnice zveřejnila tento můj text vysvětlující některé Vámi dezinterpretované skutečnosti v listopadovém čísle Lomské radnice zveřejněné, a to v následujícím čísle Lomské radnice (viz Tisková zpráva z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lom).

Jako opoziční zastupitel - a to s ohledem na platný tiskový zákon - Vás tímto žádám o zveřejnění tohoto textu, což mi právě tento zákon umožňuje. Je to totiž moje právo a ve vztahu k Vám jde o obecnou povinnost poskytovat čtenářům objektivní a vyvážené informace v rámci našeho města.

Bc. Marian Dancso, zastupitel (OMMO), v. r.

Lom, 21. 11. 2018

/text v Lomské radnici, 9/2018 ... www.mesto-lom.cz/e_download.php?file=data/editor/151cs_71.pdf&original=Lomsk%C3%A1%20radnice%2009-18.pdf