Změna na postu prezidenta USA je především ukázkou voličské mobilizace

07.11.2020

S ohledem na dosavadní vývoj ve světě, rostoucí bezpečnostní rizika, udržitelnost určitých pravidel a řádu je možné změnu na čele USA přivítat. Jde přitom o další výzvu, kterou v prvé řadě vyslyšeli občané-voliči USA a v historicky významném počtu zvolili nového prezidenta. 

Osoba Joa Bidena za Demokratickou stranu je pro někoho volbou tzv. od srdce, pro jiného "rozumový kalkul". Ale takto lze vnímat každou volbu. Nyní on a USA stojí před velkou výzvou, kterak nezklamat důvěru voličů doma, obnovit a nastavit očekávání dalších států světa.

Buďme však realisté! Působení D. Trumpa ve funkci prezidenta USA v posledních 4 letech nepřineslo predikovanou změnu, o níž hovořili analytici či zájmově se orientující pozorovatelé z různých částí geopolitického spektra, ani nedokázalo reagovat na reálné výzvy a jejich zvládání, např. typicky vnitřní sitauce v USA, role ve vztahu k zahraničním spojencům (např. EU), a také o tolik kritizované problematice  přístupu a zvládání pandemie covid-19, sporné jsou i ekonomické výsledky Trumpovy administrativy. Trump přesvědčil, že populismus jako ideová a rádoby programová náplň nestačí pro změnu, resp. vůbec pro její koncipování, navíc, je-li vnášena člověkem, který výrazně zaostává v duchovním i hodnotovém slova smyslu slova. O své velmi "pochybné" misi na postu hlavy USA přesvědčil i v reakcích na průběžné a nyní i konečné výsledky voleb. 

Svými vyjádřeními on i jeho tým fakticky znevažují hlasy vlastních voličů, odvolávají-li se na verdikt soudů, které by měly "nějakým způsobem" zvrátit vyhlášené výsledky voleb. Pokud to jemu a jeho týmu nedochází, "kopou" do podstaty základů vlastního demokratického uspořádání USA. A to nikoliv v duchu změny k lepšímu, vůle většiny vzešlé z těchto voleb, ale spíše z avanturisticky pojatého vnímání vlastních zájmů a potřeb, které zastupují - Trump a jeho ekonomické zájmy.

Ponechme nyní nově zvolenému prezidentovi a jeho týmu čas, aby učinil první nezbytné kroky k převzetí postu hlavy státu a představil občanům USA další kroky, které by vedly k uklidnění situace a ke zvládnutí dalších opatření v boji s pandemií a v návaznosti na ekonomicko-sociální situaci. 

Jsme toho názoru, že jen globální spolupráce států může vést k řešení jeho problémů.

H. Svobodová

předsedkyně OMMO