Zatímco okolní země, nejen v EU, se vydávají cestou konceptů dostupného bydlení

27.04.2019

v Mostě je zřejmě jasno: kontejner, střídá prapůvodní "králíkárny"... (zdroj: Mostecké listy, duben 2019, s. 4).

Možná nejde ani tak o "sbírání zkušeností" jako spíš o to, kam všechnu tu "lidskou nepřizpůsobující se havěť" přemístit, aby nebyla příliš na očích a zároveň mohlo vedení města tvrdit, že se jen inspirovalo a využilo zkušeností odjinud. Přemýšlím, jak je ten polistopadový vývoj přeci inspirující! Zatímco se kdysi volalo, že "králíkárny" stačily... Dnes - tedy určitě v Mostě - se "králíkárny" stávají "lukrativní" bydlící formou. Testuje se naopak v širším měřítku "nová forma" - kontejner. Ono nejde o to, že by se kontejner nedal upravit na místo k bydlení, třeba jednotlivce, který tím reaguje na nároky individuality v 21. století. Spíš jde o to, že v Mostě a jeho sociálně kulturním podhoubí je "nomád v 21. století" tak nějak většině "ukradený". Zato "nepřizpůsobivec a neslušný občan" patří do kontejneru. Lingvisté, kulturologové, proletáři či sou-druzi z různých břehů opět pokročili. A Most je u toho! Prostě, když už nic, tak určitě "Dycky Most"!

HS