Z Třeboně: VÍME, CO VÁS ZAJÍMÁ

28.06.2019

Odkazujeme 

Co řešilo zastupitelstvo města na svém jednání 17. 6. 2019?

Hospodaření města za rok 2018. * Dotacev oblastitělovýchovy a sportu na rok 2019. * Nabídka společnosti Teplospol, a. s.* Dotace na mokřad a revitalizaci toku v parku Aurora neprojde - aneb pan Mráz (ČSSD) opět vládnoucí ODS podržel. * Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Třeboň 2019 - 2021. * Naše požadavky a dotazy (Vopátek, Prášil, Michal) v rámci bodu různé. *

Hospodaření města za rok 2018

Zastupitelstvo města projednalo a poté schválilo účetní závěrku a také tzv. závěrečný účet města za rok 2018. Celý dokument je zveřejněn zde: ...   https://trebon.zeleni.cz/vime-co-vas-zajima-2/