Z Třeboně předkládáme: Jednání zastupitelstva města 9. 12. 2019

16.12.2019

Z obsahu jednání...

Personální změna v koalici - Odpady zadarmo a Ministerstvo vnitra ČR již zahájilo nad městem dozorový proces - Připravený rozpočet města na rok 2020 - Vedení města snižuje výdaje na kulturní život ve městě - Nízká finanční podpora místnímu Hospici - Nepochopitelné čachry u prodeje pozemku v Dukelské ulici - Zřízení peněžního bytového fondu nebylo podpořeno - Bod různé (neposkytnutí příspěvku pro děti základních škol v oblasti bruslení, naše dotazy a podněty)…    https://trebon.zeleni.cz/jednani-zastupitelstva-mesta-9-12-2019/