Z Třeboně, podobnost té mostecké nikoliv náhodná ...

09.09.2020

Nabídka, co lze odmítnout aneb pseudoparticipace občanů

Ondřej Holčák, člen Zelených v Třeboni 

Onen avizovaný prostor k vyjádření znamená reálně výběr pouhé jediné možnosti u každého z nabízených témat (byť by řada občanů určitě preferovala i realizaci dalších zmíněných požadavků). Požadavky tak proti sobě nesmyslně soutěží a když vyhraje těsně jeden, všechny ostatní zdá se mají smůlu.

Trochu jako výsměch pak působí úvodní pasáž o tom, že avizované požadavky, mezi které patří namátkou zachování lékařské služby první pomoci v Třeboni či řešení volnočasových aktivit pro děti byly sice občany často zmiňovány, ale nedostaly mezi "ověřené problémy a tudíž nebyly řešeny". Nabízí se otázka: To myslíte skutečně vážně? Pokud ano, tak to o přístupu vedení města k tomu, co trápí občany města, mnohé vypovídá.

Dalším problémem této ankety je, že se zcela jistě najdou i vynalézaví jedinci, kteří se k prosazení svého záměru nebudou štítit použít ne zcela čestné metody a hlasovací lístek odevzdají v daleko vyšším počtu, než-li pouze jedenkrát. Ověřit opakované hlasování jednoho respondenta prakticky nelze. Tudíž je pak otázkou, nakolik budou výsledky vypovídající a budou reflektovat skutečnou vůli většiny občanů. ...  

   https://trebon.zeleni.cz/nabidka-co-lze-odmitnout-aneb-pseudoparticipace-obcanu/