Z Lomu píše zastupitel za OMMO Marian Dancso

22.12.2019

Čekáte-li překvapení, nedočkáte se. Ale přesto je třeba na Lom u Mostu pohlížet jako na místo, kde nejsou všichni stejného střihu jako Severočeši.cz od pana Schwarze. Jak ještě dlouho? Inu, čas je neúprosný a člověk má svůj čas taky vyměřený.

Vkládáme příspěvek zastupitele za OMMO pana Dancsa.

Od posledních komunálních voleb v roce 2018 uběhlo více než dvanáct měsíců. To je dostatečně dlouhá doba na to, abych zhodnotil své působení a práci v Zastupitelstvu města Lomu, kam jsem byl opětovně zvolen za politické hnutí OMMO - Občané městu, město občanům.

Našemu hnutí OMMO se v Lomu podařilo získat, respektive obhájit jediný zastupitelský mandát, což osobně nepovažuji za úspěch. Nicméně s odstupem času vnímám, že i jeden jediný hlas může významně ovlivnit dění, a to nejen v našem městě. V tomto směru patří dík voličům hnutí OMMO (včetně preferenčních hlasů), že mi umožnili opětovně se aktivně podílet na politice, chodu a rozvoji města Lomu.

Stejně jako v uplynulém volebním období zastávám roli opozičního zastupitele, která je velmi limitující v možnostech prosazovat a plnit volební program našeho hnutí.

Na ustavujícím zastupitelstvu však vedení města a její koalice ve složení Severočeši.cz, ODS a ČSSD vyslyšeli můj návrh, aby v komisích a výborech rady města měli možnost pracovat i opoziční zastupitelé, popřípadě jimi navržení kandidáti napříč politickým spektrem. (V předchozím volebním období nebylo vládnoucí koalicí Severočeši.cz, ODS, KSČM aj. umožněno opozičním zastupitelům pracovat v komisích rady města, a to ani v případech, kdy navrhovali, že práci v odborných komisích budou vykonávat bez nároku na odměnu). Právě zájem občanů o participaci na veřejných záležitostech a chodu města byl jednou z volebních priorit našeho hnutí. Za hnutí OMMO byla do Komise pro majetek, bytové a nebytové hospodářství, životné prostředí, vodohospodářství a dopravu nominovaná, bývalá dlouholetá zastupitelka a radní, Jaroslava Hanzlíková. Paní Hanzlíková však byla po několika týdnech ze své pozice odvolaná, údajně pro dlouhodobou neúčast. Lze se jen domnívat, že mohlo jít o předem stanovený záměr zbavit se paní Hanzlíkové, která od začátku svého členství v komisi neobdržela jedinou pozvánku. I přes tento diskutabilní krok nakonec došlo k přeobsazení uvedeného postu zástupcem za OMMO, tedy mnou.

Nejvyšší pozornost, a to nejen jako zastupitel, ale především jako občan, který žije v Lomu od svého narození, věnuji dění na zdejší základní škole, která se stala obětí politických hrátek, jejichž výsledkem bylo snad pět odvolaných ředitelů, popřípadě osob pověřených vedením školy během dvou volebních období. Tato situace měla za následek masívní obměnu pedagogického i nepedagogického personálu. V současné době má škola nového ředitele a chod školy je zajištěn. Není tedy pravda, že by se škola měla v příštím roce rušit.

Právě s uvažovaným rušením školy jsem se od počátku ani já, ani hnutí OMMO v žádném případě neztotožnilo. Naopak, na jednáních zastupitelstva dlouhodobě prosazuji, aby se škola modernizovala a více se otevřela volnočasovým aktivitám i v odpoledních hodinách. Za zásadní přitom považuji opravu fasády hlavní budovy.

V rámci komise a následně i na jednání zastupitelstva se mi v tomto roce podařilo společně s dalšími zastupiteli přesvědčit vedení města, aby opětovně vybudovali lavičky, které nechali z většiny míst odstranit. Prozatím jde o lokality v dolní části Lomu, konkrétně pak v ulici Osecká, směrem ke hřbitovu.

Osobně bych si přál, aby OMMO mělo v Lomu silnější mandát, který by našemu hnutí umožnil prosazovat a rozvíjet náš volební program.

Bohužel stále přetrvávají některá negativa, jejichž aktéři sice často bývají v pozadí, přesto znovu a znovu ovlivňují občany Lomu. Připomenu za všechno loňskou zkušenost s jedním z kandidátů panem Petrem Kešelem, který se sám rozhodl kandidovat za politické hnutí OMMO v Lomu. I hned po ukončení lhůty pro změnu kandidátních listin se však rozhodl odstoupit z kandidátní listiny OMMO, což samozřejmě mělo nedobrý vliv na volební výsledky OMMO v komunálních volbách v Lomu. I po roce se mě občané města ptají, proč se takto pan Kešel zachoval a jestli to byl jeho záměr... Odpověď si pan Kešel ponechal pro sebe. Jak by ne, že? Mohu se jen domnívat, že se nechal ovlivnit politiky Severočechů.cz, ODS či ČSSD, nebo jak sám pan Kešel tvrdí: "rozhodl se ukončit spolupráci a kandidaturu za hnutí OMMO kvůli své přítelkyni, která mu údajně tzv. dala nůž na krk".

Mým osobním cílem v příštím roce je zaměřit se na rozvoj a podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež, která nemá v Lomu dostatečné vyžití. Za volnočasovými aktivitami a kroužky pak musejí dojíždět do sousedních míst. Jako vhodný prostor pro případnou realizaci bych viděl budovu bývalé Sokolovny v Loučné, která dříve sloužila veřejnosti - fitness, taneční studio apod. Věřím, že se podaří získat i podporu občanů pro takové aktivity.

A protože se blíží sváteční čas, přeji Vám vše nejlepší, klid a pohodu v kruhu svých nejbližších. V novém roce pak zdraví a nějaké to splněné přání.