Z Chrastavy: Vážení občané Chrastavy, podporovatelé a sympatizanti OMMO,

30.10.2022

jak jsme slíbili, budeme Vám průběžně přinášet informace o naší práci. Chtěli bychom vám ještě jednou poděkovat za podporu, která vyústila v zisk šesti mandátů pro politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO). Společně hodnotíme volební výsledek jako velmi dobrý, a jenom pár hlasů chybělo k mandátu sedmému. Za OMMO v Chrastavě odpovíme na tuto podporu prací pro naše město.

Za hnutí OMMO jsme výsledek voleb plně respektovali. Po volbách zbývalo zodpovědět, jakým způsobem se budou odvíjet povolební vyjednávání. Vítězové voleb SLK ihned po volbách deklarovalo jednání pouze s ODS. Naše nabídka k jednáním a povolebním rozhovorům směřovala k oběma stranám (ODS i SLK), nicméně bez reakce. Naším zájmem směřujícím ve prospěch Chrastavy byla a je myšlenka široké dohody napříč stranami. Tento záměr ale nebyl ostatními subjekty vyslyšen. Jsme toho názoru, že takto prosazená společná vůle ke spolupráci by byla ve prospěch Chrastavy. Určitě by to bylo prospěšnější než druhé volební období "vlády jedné strany" SLK, která obsadila po ustavujícím zastupitelstvu města opět kompletní vedení města.

Naše hnutí OMMO podávalo návrhy na kandidáty do funkcí místostarosty, a také se podílet na práci rady města. Následně jsme navrhli obsadit finanční výbor, předsedu kontrolního výboru a jeho členy. Dále také předsedu Osadního výboru Vítkov a jeho členů a člena Osadního výboru Andělská Hora.

Ve výsledku OMMO obsadilo místo ve finančním výboru - Mgr. Veronika Povýšilová. Členy kontrolního výboru se stali David Röbisch, Mgr. Karel Řehák a Bc. Petr Popelínský. V Osadním výboru Andělské Hory bude pracovat Michaela Brodská a v Osadním výboru Vítkov Šárka Kolnerová Dis. a Vojtěch Polák.

Zároveň vám sdělujeme, že vzhledem k výsledkům ustavujícího zastupitelstva a přístupu vítězné strany SLK vstupuje politické hnutí Občané městu, město občanům do opozice. V ní hodláme pracovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Chceme Vás ujistit, že se budeme snažit co nejlépe prosazovat potřeby a zájmy občanů města. Pravidelně chceme předkládat k projednání a prosazení body z našeho programu. Se záměry a výsledky své činnosti vás budeme i nadále informovat.

Pořád jsme tu pro Vás.

OMMO - hlas občana