Z Chrastavy: Jak si vedou kandidáti OMMO

07.09.2022

čteme z volebního programu: 

přímé zapojení občanů do tvorby rozpočtu města - budeme prosazovat přehledné vedení výdajů, zapojení občanů do uskutečnění projektů financovaných z městského rozpočtu (občanská participace), důsledná kontrola zadávaných zakázek od města a maximální odpovědnost při jejich plnění, kontrola prací tzv. malého rozsahu

kandidáti OMMO v Chrastavě
kandidáti OMMO v Chrastavě