Vyzývám Vás, pane Křečku, rezignujte

10.02.2022

Vážený pane ombudsmane,

považuji za nezbytné reagovat na Vaše vyjádření týkající se stavu v sociálně vyloučených lokalitách a o jejich obyvatelích. Uvedl jste, že za zhoršenou situaci mohou především jejich obyvatelé, a to snad proto, že nemají žádnou snahu změnit svoji situaci a devastují jeden poskytnutý byt za druhým.

Zřejmě uvažujete v dikci, která je zažitá v části naší společnosti, a je nejen pro mě smutné, když se těchto vyjádření a zkratek dopouští někdo jako Vy, tedy osoba ve funkci veřejného ochránce práv.

Z dostupných veřejných zdrojů a z odborných statistik je jasné, že za špatnou situaci ve vyloučených lokalitách stojí kombinace mnoha faktorů, které jsou ve vzájemné interakci a více či méně se doplňují. Příčiny mohou být ekonomické, sociální, kulturní, prostorové, ale také politické, symbolické apod.

Za příčinou zhoršující se situace v sociálně vyloučených lokalitách není nedostatek snahy tamních obyvatel změnit svojí situaci, ale dlouhodobá neschopnost a nezájem vlády (i některých obecních samospráv) řešit tuto problematiku. Naopak, rádoby pravidla jsou nastavena tak, aby se velmi sofistikovaně rozvíjel "obchod s chudobou", ze kterého těží zejména některá bytová družstva, podnikatelské subjekty, ale také politici aj.

Za všechny příklady posloužím osobní zkušeností z míst, kde žiji, na Mostecku a Litvínovsku. Dovolím si připomenout působnost "politicky angažovaného" SBD Krušnohor, s nímž v minulosti a stále ještě probíhají také soudní spory v režimu problematiky, o níž píši v úvodu. Za všechny připomenu také jeho programové záměry: "Vystavíme vesnici pro lůzu" a "Nepřizpůsobivé není třeba řešit, ale vyřešit" apod. Praktiky tohoto SBD jsou v regionu dostatečně známy a zatím jen velmi liknavě řešeny, i když je evidentní, že podněcují zášť a nenávist ke skupině občanů, které nelze v žádném případě házet tzv. do jednoho pytle.

Mohu Vám nabídnout zkušenost také z městečka Lomu, kde žiji. A kde jsou zástupci romské menšiny bráni především jako "laciná pracovní síla", dále manipulováni a v jistém smyslu "zastrašováni" zástupci vládnoucí samosprávy, že nejsou ani ochotni na tyto nešvary poukázat, protože mají strach. Mohu Vás ujistit, že přitom nejde jen o romskou menšinu.

Vážený pane Křečku, problematiku sociálního vyloučení není možné řešit líbivými frázemi do médii, podle toho, jak se to právě politicky hodí a někomu přijde líbivé. Nepřímo tak totiž "ospravedlňujete" také tento pro řadu podnikavců "lukrativní byznys s chudobou".

Nemohu s Vámi souhlasit ani v tom, že by si příslušníci romské menšiny mohli za svoji situaci sami a že z jejich strany není snaha cokoliv změnit. Je pro mě překvapující, jak z titulu funkce, kterou zastáváte, můžete podobné názory hlásat do veřejného prostoru. Možná tak činíte s rozmyslem, kdy celá společnost je rozjitřena situací v souvislosti s pandemií a někteří vyzývají k "šibenicím". Skutečně v tomto spočívá role veřejného ochránce práv? Vy nechráníte práva všech bez rozdílů, ale spíše vytváříte hranice a prostor k nenávisti.

Vážený pane Křečku, vyzývám Vás, abyste na základě svých postojů z funkce ombudsmana odstoupil, neboť se jeho role evidentně neslučuje s Vašimi názory a přístupy. Je zcela nepřijatelné, aby nejvyšší úřad, ke kterému se lidé odvolávají ve věcech diskriminace a ochrany lidských práv, vedl člověk, který diskriminaci podporuje.

A dovolte mi poznámku na závěr, jsem Rom, Cikán, chcete-li, a nepovažuji se za člověka, který by chtěl být kýmkoli přiřazován k těm, co na něčem parazitují a ještě záměrně.

S pozdravem

Mgr. Marian Dancso, MBA

Zastupitel města Lom /Občané městu, město občanům/