OMMO ve výsledcích ustavujícího Zastupitelstva v Chrastavě

31.12.2022

         Vážení občané Chrastavy, podporovatelé OMMO a sympatizanti,

jak jsme slíbili, budeme Vám průběžně přinášet informace o naší práci. Chtěli bychom Vám ještě jednou poděkovat za podporu, šest mandátů pro naše uskupení je velice krásný výsledek, a jenom pár hlasů chybělo k mandátu sedmému.

Za naše uskupení jsme výsledek voleb plně respektovali. Bylo otázkou, jakým způsobem se budou odvíjet povolební vyjednávání. Vítězové voleb SLK ihned po volbách deklarovalo jednání jen s ODS. Naše nabídka k jednání a povolebním rozhovorům směřovala k oběma stranám (ODS i SLK), nicméně bez reakce. Náš zájem ve prospěch Chrastavy byla myšlenka široké dohody napříč stranami. Tento cíl uskutečněn nebyl. Škoda pro Chrastavu. Určitě by to bylo prospěšnější než druhé volební období vlády jedné strany (SLK), která obsadila po ustavujícím zastupitelstvu města opět kompletní vedení města.

Naše hnutí OMMO podávalo návrhy na kandidáty na funkci místostarosty a obsazení funkce radního. Následně jsme podávali návrhy na obsazení členů finančního výboru. Předsedu kontrolního výboru a jeho členů. Předsedu Osadního výboru Vítkov a jeho členů a člena Osadního výboru Andělská Hora.

Za OMMO se nám podařilo obsadit:

členka finančního výboru - Mgr. Veronika Povýšilová

členové kontrolního výboru - David Röbisch, Mgr. Karel Řehák, Bc. Petr Popelínský

členka OV Andělská Hora - Michaela Brodská

členové OV Vítkov - Šárka Kolnerová Dis., Vojtěch Polák

Vzhledem k výsledku ustavujícího zastupitelstva a přístupu vítězné strany (SLK) vstupuje politické hnutí Občané městu, město občanům oficiálně do opozice.

Chceme Vás ujistit, že se budeme snažit co nejlépe prosazovat potřeby a zájmy občanů města. Pravidelně chceme předkládat body z našeho programu. Pravidelně Vás budeme o výsledcích našeho snažení informovat.