Vyjádření politického hnutí OMMO k některým chystaným architektonickým změnám na území Mostu

11.03.2019
 

I když působíme nejen na mostecké politické scéně od r. 2010, z řady "dobře známých důvodů" se nám nedaří získat zastoupení v zastupitelstvu města. To by nám třeba i v malé míře umožnilo více prosazovat některé programové záměry hnutí, stejně jako se vyjadřovat k těm, s nimiž přicházejí další subjekty. 

V této věci není bez zajímavosti připomenout např. stále běžící kauzu KD Repre, která se stala v r. 2010 "jednou z největších korumpujících afér na území Mostu". A byli to zástupci politického hnutí OMMO - osobně bývalý předseda pan Vaněk a stávající jednatel OMMO V. Balín, kdo nedali tzv. celé kauze účelově zapadnout a skončit pouze tzv. v kategorii vyšetřování skončilo, zapomeňte

Dnešní vládnoucí politická reprezentace ProMost, z jejíchž řad se mj. rekrutují právě zčásti ti, co vehementně prosazovali prodej Repre právě v r. 2010 (tehdy jako SMM apod.), prohlašuje do veřejného prostoru něco v duchu, že "Repre je naše". Jakoby tím sami připouštěli některé "podivnosti", které se bohužel nepodařilo ani dodnes více objasnit, a to nikoliv bez některých "tlaků"... A někteří hlavní aktéři - např. už třeba z Prahy - dále pozorují a ovlivňují dění. 

Proto považujeme za důležité vyjádřit se k některým chystaným architektonickým a realizačním změnám - např. parku u sportovní haly. V této souvislosti připomeneme naši podporu a revitalizaci objektů na území Mostu, a blíže o tom pojednává také volební program OMMO na období 2018-2022 (https://www.hnutiommo.cz/volebni-nabidka/ ). Přesto s velkou obezřetností a výhradami sledujeme záměry a kroky politické reprezentace Mostu, která v této chvíli "hází desetimiliónovými částkami", aniž by aktivně zprostředkovala a realizovala veřejnou diskuzi občanů, zástupců odborné a společenské veřejnosti, a také politických představitelů (včetně těch nezvolených, přesto v Mostě působících) na tato témata. Nejsme vůbec nadšeni z toho, že směrem k údajně připravené rekonstrukci parku jasně nezaznělo:

  • jak jsou zohledněny klimatické nároky rekonstrukce vzhledem k celkově nedobrému stavu nejen parku, ale jeho nejbližšího okolí,
  • jaké bezpečnostní a ekologické prvky získá park z pohledu nároků v lokalitě, jakou je Most,

  • proč do celé věci není více zainteresována veřejnost - z pohledu správy, údržby, ale i bezpečnosti také v čase budoucím.

Politické hnutí OMMO dlouhodobě zdůrazňuje nutnost větší participativní účasti občanů na správě věcí veřejných. Bude-li totiž absentovat občanský podíl a odpovědnost, nepodaří se eliminovat ani devastující vlivy na prostředí, které jsou v Mostě bohužel k vidění na každém kroku.

VV OMMO

Průběžně:  https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/novy-park-v-moste-muze-stat-73-milionu-korun-mesto-ho-musi-udrzet-20-let-20190225.html