Věda a výzkum neznaly a neznají hranice, akceptujme to

07.05.2020

A snad by se takto uvažovat hodilo i těm, kteří vyvolali v Česku úvahy a možná i záměry o realizaci vývoje tzv. vlastní vakcíny a léku proti koronaviru. Jistě nechci hodnotit dosavadní výsledky vývoje a výzkumu na toto téma. Je ale známo, že se kroky o jejich realizaci dějí v celém světě, bez ohledu na místo či hranice, tedy o "uzurpaci výlučnosti, že právě někde - u nás" je více než liché, ba dokonce může působit nekompetentně. Pokud je vypouštějí, byť je mohou vypouštět z úst v současnosti politicky exponovaní lékaři apod. Podrobnosti např.   https://www.facebook.com/ucenaspolecnost/posts/3827923087250313?__tn__=K-R    nebo      https://euractiv.cz/section/cr-v-evropske-unii/news/cr-a-vyvoj-vlastni-vakciny-proti-covid-19-radeji-se-zapojme-do-evropske-kampane-vyzyva-ucena-spolecnost/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=2098&tqid=l6Pgcmp0XUMBiZjqv4YWsL.SThH.Og.4YqhCzPx. 

Vnímám proto výhrady reakce vědců a vyjádření Učené společnosti za opodstatněné, a nemělo by zůstat jen u něj. Měla by proběhnout na toto téma debata odborníků, politiků a občanských aktivit, která by téma o krocích směrem k podpoře a zájmům na vývoji léku proti koronaviru učinila čitelným a srozumitelným veřejnosti.

Osobně se spíše kloním k  tomu, že "Plán na vývoj vakcíny proti novému koronaviru za desítky milionů korun v České republice budí podezření ohledně zkušeností a kompetentnosti jeho iniciátorů...", podobně jakože "Šéfka výzkumného týmu, poslankyně za ANO a přednostka oddělení preventivní kardiologie IKEM Věra Adámková uvedla, že vývoj bude trvat měsíce a stát nižší desítky milionů korun."

A to především z důvodu již nyní podezření a neprůhlednosti některých kroků - nikoliv bez vědomí české politické reprezentace- co se týká kroků směrem k ochranným opatřením a pomůckám - viz např. dodávky z některých zemí a jejich kvalita/nekvalita atd.

Co mi proto není jedno, a vidím neprůhlednost, je, když se začne hovořit právě v těchto kruzích o tom, jak u nás začne probíhat vlastní výzkum a vývoj vakcíny proti koronaviru v řádu miliónů, zatímco svět, potažmo Evropa již tyto kroky činí a není s velkou pravděpodobností problém se také v jejím rámci angažovat a podpořit. Důvodů je jistě více, např. že koronavirus je záležitostí globální a jeho eliminace je v globálním zájmu.

Dovolím si přitom nejen spekulovat, proč vidím dokonce některá rizika spojená s tzv. vlastním výzkumem. Vzhledem k tomu, že tuto zemi vede garnitura na čele s premiérem nacházejícím se ve střetu zájmů, ekonomicky aktivním z hlediska vlastních podnikatelských vazeb a již několikrát a v přímém přenosu přistiženým při lžích... Nejeví se mi proto příliš šťastným, že tento výzkum by mohl být uchopen některými "vlivnými a soukromými zřizovateli, kteří by se zájmově stali příp. donátory, ať už na úrovni jednotlivců či nahonem vzniklých právnických osob s. r. o."... a opět by se vytvořil nepřehledný propletenec soukromých a státních zájmů, krytý politiky mocensky exponovanými či je podporujícími. Současné rozložení politických sil a zájmů totiž v žádném případě nevěstí nic dobrého, a to právě za"časů koronaviru", které - a může to znít cynicky - v mnoha ohledech vybídly či vybízejí k realizaci zájmů a kroků, které projdou právě díky krizi a opatřením, jenž jim paradoxně mohou napomoci.

Přitom všem je nezpochybnitelné, že tato země má odborníky, kteří by právě svými zkušenostmi měli a mohli přispět k vývoji a výzkumu v oblasti tak závažné jako je medicína a s ní související specializace.

V duchu známé ženy-fyzika Marie Curie-Sklodowské se však věda s politikou často rozcházejí, nikoliv vinou vědy... A to již po staletí.

H. Svobodová