Ve světle či spíše tmě přístupů ke konceptu sociálního bydlení

03.07.2019

jak jsme se dotazovali na základě podnětů a sledování situace v Mostě přímo aktivistů Platformy pro sociální bydlení. Ani ta, jak nám bylo zástupci sděleno nepovažuje "Segregaci ani kontejnerové bydlení Platforma nepovažuje za uspokojivé řešení bytové nouze, nýbrž za další formy bytové nouze.
Co se týče zákona o sociálním bydlení, ze strany vlády se nezdá, že by na zákonu pracovala ani že by ho měla vůli předložit. Stále ale doufáme v poslaneckou iniciativu, která by zákon v tomto volebním období prosadila. Není to nereálné."

Rádi bychom upozornili, že k problémům v Mostě přispěly vládní komunální reprezenatce svými postoji již od 90. let 20. století. Vznik a dominance rádoby "družstevního konceptu a chování" Krušnohoru mj. přivedly k tomu, že se tyto a podobné praktiky staly jen smutnou ukázkou toho, jak lze "pro některé" tzv. bohatnout na komunálu. 

Problém bydlení v Mostě totiž není v přítomnosti těch, co neumějí tzv. bydlet, tzn. Romů a dalších (jejich) nepřizpůsobivých, ale v tom, že se (zatím) nepřikročilo k tomu, jestli jejich část pro jistotu tzv. vysídlit bez náhrady anebo přistoupit na složitosti toho, že by si měli sami zkrátka sáhnout na to, jak a kde bydlet. Prostě "bohatnout" už přestává být tak lákavé a jednoduché, tak ať se stát stará...

/HS/