Marian Dancso: vážení občané, přátelé, kamarádi a kolegové,

27.06.2022

po téměř čtyřech letech se blíží konec dalšího volebního období a mojí povinností je v krátkosti zhodnotit své působení v zastupitelstvu našeho města.

V povolebním jednání skončilo naše politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) v opozici a bohužel tak začala další etapa "sicilsko-mafiánského" vládnutí koaličního uskupení v čele se Severočeši.cz s podporou ODS a dnes již polorozpadlou buňkou ČSSD.

Říkáte si proč tak ostrá interpretace? Možná proto, že na rozdíl od této koaliční skupiny mám své rodné město rád a mrzí mě, že se mi nepodařilo jejich konání zabránit, zejména při nevýhodném rozprodávání a nabývání městského majetku. Zvítězily ambice, touha po majetku a moci. V uplynulých letech jsme díky této vládě přišli o kulturní a společenské akce, o tradiční lomskou pouť, přírodní koupaliště BOMBA, kino, rozsáhlé pozemky v Lomu i Loučné. Významnou personální rošádu zaznamenala příspěvková organizace základní školy, kde se vystřídalo pět nebo šest ředitelů. Z městského úřadu odešla celá řada vynikajících lidí, a já se ptám, co ještě se musí stát a co vše jim ještě projde?

Ten, kdo má jiný názor než starostka a její manžel, stává se "nepřítelem" města. Z mateřských školek se vyhazují dětí (alespoň to někteří rodiče píší veřejně na sociálních sítích), lidem se bezdůvodně odebírají zahrady a pronajaté pozemky, na jednáních zastupitelstva dochází k urážkám, ponižování a zesměšňování. Někteří zastupitelé zvolili taktiku mlčení, kdy za celé čtyři roky kromě pozdravu neřekli snad ani slovo. Jde o tzv. kývače, kteří hlasují podle předlohy.

Role opozičního zastupitele má své limity a bohužel se mi v tomto kontextu nepodařilo zabránit nevýhodnému rozprodávání městského majetku. Věřím, že v nadcházejícím volebním období se zadaří a budeme moci realizovat volební program politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO).

Myslím, že do zastupitelstva by měli být zvoleni takoví lidé, kteří se budou chovat slušně, s úctou a pozorností k občanům města, a budou respektovat a naslouchat všem.

Věřím ve slušnost a nepovažuji ji za slabost, nýbrž za nezbytnou součást lidské i profesionální výbavy každého z nás, zastupitelů především.